Amikor a hallgató osztályoz

2013.04.25 10:48    |    Süge Csongor  

Érdekes szituáció az, amikor a bejáratott rendet megfordítva, a tanítvány értékeli tanárát. Azt hiszem, hasonló helyzetre illik az „akasztják a hóhért” szólásunk is. A Tomori Pál Főiskolán minden évben két alkalommal kerül sor az értékelési rend megfordítására. A hallgatók részéről az oktatók értékelése teljesen anonim és önkéntes. Akinek van mondanivalója, ilyenkor megírhatja, akinek nincs, annak nem kötelező. Az intézmény vezetése nagy súlyt helyez a hallgatói véleményekre. Ezek alapján intézkedések születnek, néha előfordul az is, hogy némely oktató elbocsátásra kerül. Az értékelés tehát egyáltalán nem tét nélküli.

A legutóbbi értékelésre 2013 januárjában, a vizsgaidőszak végén került sor, amelyből egy kis ízelítőt kínálok az alábbiakban.

198 vélemény érkezett be, amelyek közül 122 Budapestről, 46 Kalocsáról és 30 Kecskemétről érkezett.

A hallgatók elégedettek oktatóikkal, minden kategóriában átlagosan jó (4) érdemjegyet osztottak ki.

Az oktatók legjobban pontosságból vizsgáztak. A kapott érdemjegyek átlaga itt alacsony szórás mellett 4,5 volt, tehát a hallgatók egyetértenek abban, hogy az oktatók pontosan betartják az órarendet, és jól használják ki a rendelkezésre álló időt.

A leggyengébb osztályzatot a gyakorlatias szemlélet kérdésében osztották ki a diákok: átlagosan 4,09-re értékelték az oktatók e képességét. Az egyetértés itt már nem olyan egyértelmű, hiszen az adott érdemjegyek szórása nagy.

Az ilyen értékelések legizgalmasabb része ugyanakkor mindig a szabadon megfogalmazott vélemény. Álljon itt kettő ezek közül:

Az oktató szeretete a matematikával kapcsolatban óriási. E nélkül nem is lehetne ilyen színvonalon átadni a mindenki számára nagyon száraznak tartott tananyagot. […]”

A Tanár úr tudása csodálatra méltó. A filozófiai tárgyakra, amiket a Tanár úr tanít, rettenetesen nagy szükség van, azért hogy kitaláljunk a világ útvesztőjéből.”

 

 

 

A harmadik helyezett

 

szabo_matild_159

 

Igaz, hogy a hallgatói értékelés nem lóverseny, időnként mégis érdemes egy kicsit végignéznünk, mely oktatójukat, miért és mennyire értékelik a Tomori Pál Főiskola hallgatói.

A képzeletbeli dobogó harmadik helyére egy fiatal, csinos du-naszentbenedeki hölgy állhat, aki nem csak marketing témakörben tart előadásokat, de a nehéznek számító mikroökonómiát is ő tartja. Ő Szabó Matild.

A tanárnő viszonylag sok tárgyat tanít, 2012 őszi félévében Kalocsán, Budapesten és Kecskeméten is megfordult.

A Főiskola főállású oktatója, és oktatói munkája mellett a doktori tudományos fokozat megszerzése érdekében jelenleg is PhD tanulmányokat folytat a Pécsi Tudományegyetemen.

A hallgatók a pontosságát értékelik a legtöbbre: a 12 fős értékelő csapatból 11 fő jeles (5), egy fő pedig jó (4) érdemjeggyel jutalmazta. Ítéletük szerint Szabó Matild tanárnő pontosan betartja az órarendben szereplő kezdési és befejezési időpontokat, és jól használja ki a rendelkezésre álló időt.

Pontosan ugyanilyen eredmény született a hallgatókkal kialakított viszonyát tekintve is: a hallgatók egyetértenek abban, hogy a tanár-diák viszony tekintetében a tanárnő kiemelkedő. Elérhető, segítőkész, és betartja az ígéreteit.

Íme, néhány vélemény:

A számonkérés korrekt, lehet tudni, hogy mire számítsunk. Aki felkészül becsülettel, azt nem éri meglepetés!”

Nagyon érdekesek az órái, a tanárnő pedig korrekt!”

Fiatal kora ellenére nagyon nagy tudású, kiválóan felkészült, remek előadó.”

Rengeteg anyaga van a tantárgy gyakorlati szemléltetéséhez.”

A dobogós helyezés azért is figyelemre méltó, mert az egyik oktatott tárgya, a közgazdaságtan témaköréhez tartozó mikro-ökonómia igencsak nehéznek számít.

 

 

A második helyezett

 

kissne_dr_budai_rita_124

 

A Tomori Pál Főiskolán felvett adatok szerint, a hallgatók értékelése alapján a második helyezett egy budapesti tanárnő, aki a Szabad bölcsész szakon tanít szaktárgyakat. A tanárnő 2008-ban, a szak akkreditálásakor került a főiskola oktatói gárdájába. Ő Kissné dr. Budai Rita.

A tanárnő legfőbb erénye a pontossága és a hallgatókkal kialakított jó viszonya, közvetlensége és elérhetősége. E két szempontra csak jeles (5) érdemjegyet kapott értékelőitől. Igaz ugyanakkor, hogy a szabad bölcsész hallgatók oktatóként őt magát nagyon korrektnek, tárgyait nagyon fontosnak tartják, és szakmai felkészültségét is magasra értékelik.

Nem is csoda, hiszen komoly tapasztalatokkal rendelkező művészettörténészről van szó, aki miután 1993-ban végzett az ELTE művészettörténet-francia szakán, egy évig Párizsban, a Sorbonne-on tanult modern művészettörténetet. Itt került érdeklődése középpontjába a francia századvég festészete, amely téma végigkísérte további kutatási tevékenységét is.

Doktori címét 2000-ben védte meg. Ezt követően óraadóként több intézményben is megfordult.

Gyakran jár Kalocsán, amikor a Szabad bölcsészet szakon művészettörténeti tantárgyakat tanít. Az elmúlt években viszont, ahogy a Szabad bölcsészet alapszakra Kalocsán elfogytak a jelentkezők, a tanárnő óráit szinte kizárólag Budapesten tartja. Nagyon fájlalja is, hogy ritkán jár ebben a városban, amelyet úgy megszeretett. Az ő szavait idézve:

Igazából nagyon sajnálom, hogy most már főleg csak Budapesten vannak hallgatók, és be kell vallanom, hogy hiányzik Kalocsa.[…] Nagyon megszerettem Kalocsát, magát a várost és a hangulatát is”

Csendes, visszafogott és szerény természete kifinomult lélekre vall, amit hallgatósága, az oktatói véleményezés alapján örömmel fogad és nagyra értékel.

 

 

 

Az első helyezett

A Tomori Pál Főiskola hallgatóinak értékelése alapján az első helyezést egy fiatalember kapta meg, aki oktatói tevékenysége mellett vezető pozícióban dolgozik egy multinacionális vállalat magyarországi leányvállalatánál. Korábban több vállalatnál is logisztikai igazgatóként dolgozott. Gyakorlati szakember, aki tanulmányai során több neves felsőoktatási intézmény padsorait is koptatta az elmúlt évtizedekben. Ő dr. Bányai Kornél (legfelső képünkön).

A tanár úrról nehéz rossz dolgokat mondani. Életvidám természete, könnyed, tréfálkozó stílusa szinte mindenkit megragad, aki kapcsolatba kerül vele. Józan világlátása nem akadályozza meg abban, hogy a felmerülő nehézségeket könnyedséggel és mégis elegánsan oldja meg.

Valahogy az őt értékelő hallgatók is így lehetnek ezzel: Bányai Kornélnak az oktatói értékelésben csupa ötösöket osztottak ki. Egyszerűen senkitől, semmire sem kapott jelesnél gyengébb osztályzatot.

Ezzel személyes véleményük is megegyezik:

Tényleg élménydúsak az órák, és csak jót tudok mondani.”

Nagyon pozitív, hogy sok az életből vett, gyakorlati tapasztalata.”

Dr. Bányai Kornél a Tomori Pál Főiskolán 2005 óta dolgozik. Az elmúlt években minden oktatási helyszínen megfordult, így Kalocsán is tartott órákat, főként a logisztikai tárgyak köréből, hiszen ez a szakterülete. Ugyanakkor, egy igen sokoldalú és képzett szakemberről van szó, aki a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügyi szakát követően a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem humán szervező szakán, majd a Corvinus Egyetem vezetés-szervezés szakán felmerülő ismeretköröket is sikerrel elsajátította. A hallgatói értékelésben elért sikerének záloga minden bizonnyal a széles tanulmányokra építkező gyakorlati szaktudás és tapasztalat.

Gratulálunk a helyezésekhez!


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás