A foktőiek helyben intézhetik ügyeiket

Kalocsa Foktővel közös hivatalt hozott létre

2013.05.10 09:16    |    Zs.F.  

Kalocsa és Foktő közös története mérföldkőhöz érkezett. A városi és a községi képviselő-testület április 11-én hozott döntése értelmében a két település határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény elsőként ad jogszabályi felhatalmazást arra, hogy az eddiginél költségkímélőbb módon lássanak el államigazgatási szolgáltatási és hatósági feladatokat a kétezer lakosságszám alatti községekben. Kalocsa és Foktő polgármestere egyaránt úgy véli, a két település együttműködése más területeken is gyümölcsözőbb lehet.

A napirend tárgyalásán dr. Jakab Ferenc is részt vett. A foktői polgármester felszólalásában nem rejtette véka alá, hogy a közös hivatal létrehozása nem foktői ötlet. Erre törvény kötelezi a települést, ahol kicsit félelem lett úrrá a hírre. Ennek olyan előzményei vannak, mint hogy Meszest elvették a községtől, „helyette” pedig megkapta a szeméttelepet. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló szerződés-tervezetet azonban mindenben korrektnek tartja, és a város-község együttműködése is példás az utóbbi időben. A polgármester hangsúlyozta: mindez alapot adhat annak, hogy a jövőben a község és a város a jelenleginél is jobban együttműködjön az egymással határos ipari területek hasznosításában és egyéb területeken.

A két település közötti szerződésből kiviláglik: továbbra is a foktői irodán intézik a lakosság szociális, helyi adóval kapcsolatos ügyeit, az anyakönyvezést, a hagyatéki ügyintézést, valamint az egyes pénzügyi ellátásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A közmunka bonyolítása, a testületi anyagok előkészítése is helyben történik. E feladatok ellátásához 7 fő köztisztviselői álláshelyet biztosítanak, melyből 4 fő állandóan a Foktői kirendeltségen, azaz a községházán dolgozik. Egy fő csoportvezetőként részben foktői, részben kalocsai feladatokat lát el, további két köztisztviselő pedig a kalocsai székhelyen végzi a munkáját. A kis földrajzi távolság miatt ez aligha okoz majd gondot a munkavállalóknak.

Lényeges kérdés az is, hogy a foktői kirendeltség, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése a városi önkormányzat költségvetésének részét képezi. A jegyző és aljegyző személyéről a települések lélekszám arányában döntenek, de felettük a munkáltatói jogokat a város polgármestere gyakorolja. A foktői hivatalban munkát végző dolgozókat a jegyző nevezi ki, de kiválasztásukhoz és bérük megállapításához a foktői polgármester egyetértése szükséges.

A jegyző a foktői irodán kéthetente, csütörtökön 10-12 óráig tart fogadó órát. Azt is rögzítették, hogy Foktő havonta 1 millió 722 ezer forinttal járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez. Pályázatok elkészítése, közbeszerzési eljárások lefolytatása, szakértői tevékenységek vonatkozásában az elszámolás háromhavonta történik.

Mint megtudtuk, a városi képviselő-testület által egy tartózkodás mellett elfogadott szerződést még ugyanazon a napon Foktő község képviselő-testülete is megszavazta, így a közös hivatal jogilag is létrejött.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás