Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2013.03.02 20:33    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

 

cardinal_csaszka_gyorgy_217
Császka György

érsek
Névváltozat: Császtka
(Nyitraszerdahely, Nyitra m. 1826. dec. 4. – Bp., 1904. szept. 11.)

 

Iskolai tanulmányait Nyitrán, Tatán és Esztergomban végezte. A pozsonyi Emericanum papnövendéke volt két évig, majd Nagyszombatban bölcseleti, Bécsben teológiai tanulmányokat folytatott. 1850. szeptember 24-én szentelték pappá. Felszentelése után Nagyszombatba került, ahol az érseki konviktus prefektusa, majd a líceum tanára lett. Rövid tanulmányutakon Ausztriában és Észak-Olaszországban a gyermekszemináriumokat tanulmányozta.

1853 végén Esztergomba került levéltárosnak, majd érseki titkár lett. 1864-ben a prímási iroda igazgatójává nevezték ki. 1870-ben lett kanonok. Ferenc József király 1874. február 17-én kinevezte szepesi püspöknek. Püspöksége alatt sokat tett a magyar szellemű szlovák közművelődésért. Nyomdát, közművelődési egyletet és újságot alapított.

1891. október 27-én kalocsai érseknek nevezte ki a király. Az újonnan alakult kalocsai Katolikus Kör részére saját költségén székházat építtetett 1894-ben az Úri (ma Hunyadi) utcában. Az épületben januárig az Alexandra könyvesbolt működött. A millennium idején 75 ezer forintos alapítványt tett, amelyből emelték az egyházmegyei kántortanítók nyugdíjalapját és lehetővé tette a Tanítók Háza felépítését. Hívására jött Kalocsára rokona, Kolecsányi Endre mérnök, aki később a Pestmegyei Sárközi Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat igazgató-főmérnöke lett. A budapesti egyetem 1901-ben tiszteletbeli teológiai doktorrá avatta. A kalocsai képviselő-testület a Magtár (ma Martinovics) utca nevét 1927. december 30-án Császka érsek utca névre változtatta, amelyet az utca 1948. február 17-ig viselt.

 

martinovics_csaszka_utca_340

 

Császka érsek utca. A mai Martinovics Ignác utca neve 1927. december 30. és 1948. február 17. között.

Művei: 1. A dohányzás tilalmáról a papnöveldékben. Nagyszombat, 1846. (Császtka név alatt jelent meg.) 2. Viszonyszámi táblák. Tanítványai számára. Nagyszombat, 1853. 3. Oratio panegyrica in honorem angelici doctoris S. Thomae Aquinatis. Esztergom, 1874. 4. Főpásztori beszéd, melyet érseki székének elfoglalásakor híveihez intézett. Bp., 1892. 5. Sermo pastoralis qua elerum... salutavit. Kalocsa, 1892. 6. Beszéde, mellyel a Szent István Társulat 49. rendes közgyűlését megnyitotta. Bp., 1903.

Még bécsi tanuló évei alatt több magyar lapban és folyóiratban jelentek meg cikkei. A Religio című folyóiratban egyházi és matematikai tárgyú, a nagyszombati gimnázium értesítőjében „A nagyszombati érseki convictusról” (1853) és a „Monumentum matheseos” (1854) című értekezései jelentek meg.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás