Elfogadta 2022. évi költségvetését a TEIT

2022.02.18 11:18   

A Paksi Atomerőmű működésének civil kontrolljára idén 30 éve alakult Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) a 2022. év első, az elkövetkezendő 11 hónapot meghatározó tanácskozását február 10-én, csütörtökön tartotta Faddon. Dr.Filvig Géza, a TEIT elnöke azért választotta az ülés helyszínéül a faddi Holt-Duna partján fekvő nagyközséget, mert a polgármesteri tisztséget, egyben a TEIT Tanácsának tagságát 2005 óta töretlenül, ötödik cikluson át betöltő Fülöp János nyugdíjba vonul. Az ülés legfőbb napirendje a TEIT 2022. évi költségvetésének elfogadása, illetve az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala volt. Ám ezt megelőzően a grémium, az adminisztratív kötelességeknek eleget téve, a 2021. évi költségvetés kisebb mértékű módosítását fogadta el. A TEIT polgármester státuszú tagjai és a munkatársak, közvetlenül az ülés megnyitását követően egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Vargyas Mihály, Dunaszentbenedek polgármestere emléke előtt.

A tanácskozás alkalom volt arra, hogy a napirend megnyitása előtt Molnár Krisztina, a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. kabinetvezetője a PIP és Paks Város Önkormányzata alkotta konzorcium által megkezdett „Nyitott Paks” projekt, majd a PIP-nél lévő feladatok előrehaladásáról tartson az egyes települések fejlesztéseit,. életét is pozitíavan befolyásoló, információkban gazdag prezentációt.

Dr.Filvig Géza a tanács tagjai elé kerülő 2022. évi költségvetésről szólva elöljáróban elmondta: az idei költségelőirányzatot a rendelkezésre álló információk alapján készítették el, a tervezésnél már számolhattak a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból, az Információs és Technológiai Minisztériummal (ITM) kötött támogatási szerződésből származó 50 milliós pénzösszeggel. Mint elhangzott, a 16 települést  (8 a Duna kalocsai, 9 a Duna paksi oldalán található) tömörítő TEIT támogatási összege hosszú évek óta nem változott, nem követi az inflációt, és idén is gyakorlatilag a tavalyi szinten, ezúttal 326 millió 37 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerül megvitatásra a tanács tagjai elé.

Dr. Filvig Géza a továbbiakban az ITM-mel kötött támogatási keretszerződésben részletezett főbb feladatokat ismertette. Ezek közül a legfontosabb, hogy a TEIT a támogatótól kapott adatok felhasználásával folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a nukleáris hulladéktároló működéséről, bővítéséről, valamint az ezzel összefüggő fontosabb eseményekről. A TEIT évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelyen a lakosságot átfogóan tájékoztatja, továbbá a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök - televíziók, térségi és helyi tájékoztató eszközök, kiadványok - útján továbbítja az információkat a települések vezetői és a lakossága részére. 

A TEIT arról is gondoskodik, hogy saját kiadványa, a TEIT Hírek című újság 2022-ben is legalább kéthavonta elkészüljön, az egyes lapszámok megfelelő példányszámban eljussanak a tagönkormányzatok és az azokkal közigazgatásilag határos, azonban nem tag önkormányzatok lakosságához.

A szerződés értelmében a társulás gondoskodik a lakosságot érintő tájékoztató programok, TEIT Nap, játékos szellemi vetélkedők összeállításáról és lebonyolításáról, évente minimum két alkalommal. A társulás által benyújtott teljesítés elfogadásának feltétele, hogy a felnőtteknek szánt rendezvényeken legalább 100 fő vegyen részt.

A továbbiakban még hosszasan sorolt feladatok után az is kiolvasható az egyébiránt egyhangúlag elfogadott előterjesztésből, hogy a közreműködő térségi médiumok összességében 16,2 millió forint támogatásban részesülnek.

A TEIT tagjai döntöttek arról is, hogy a társulás idén is önálló közmeghallgatást rendez, továbbá 2022-ben „30 éves Jubileumi TEIT Nap” elnevezéssel nagyrendezvényt tart, amelyre a költségvetésből 3 millió forintot különítenek el.

Fontos határozat született arról, hogy a TEIT Ellenőrző Bizottsága 2022. november 30-ig két ellenőrzést végez a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában, valamint egy ellenőrzést az MVM Paksi Atomerőműben folytat le. Ezzel összefüggésben az Ellenőrző Bizottság elnökének előírták, hogy az RHK által szervezett negyedéves fórumokon vegyen részt, és arról számoljon be a polgármesterek alkotta tanács előtt.

Végezetül, a napirend lezárásaként a társulási tagjai a részletesen kimunkált költségvetés áttekintése után, egyöntetű szavazás mellett, 326 millió 037 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadták a TEIT 2022. évi költségvetését.

A tanácskozás bensőséges hangulatú záróeseményeként Dr. Filvig Géza elnök és Gáncs István alelnök nyugdíjba vonulása alkalmával, egy szerény ajándék kíséretében köszönetét fejezte ki Fülöp Jánosnak, Fadd Nagyközség Önkormányzata polgármesterének, hogy 2005 óta, immár ötödik cikluson keresztül különböző tisztségek, jelenleg az Ellenőrző Bizottság elnökeként tevékeny, előremutató és hasznos munkát végzett a TEIT-ben.A két tisztségviselő Fülöp János további életútjához sok sikert, jó egészséget kívánt a társulás valamennyi tagja nevében.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás