A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

2022.08.29 16:04   


Roma gyerekeket táboroztat a Kalocsai Önkormányzat
A TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009 azonosítási számú „A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok” megnevezésű pályázat keretében 2022 augusztus 22-26-ig
három helyszínen 15-15 roma származású gyermeket táboroztat a kalocsai Önkormányzat. A táborok
célja a hasznos szabadidő eltöltése, illetve olyan tevékenységek megszervezése, amely a hátrányos
helyzetűek ismeretbővítését segítik elő, hátránykompenzációként szolgálnak. A prevenció fontossága
kiemelt cél. A kalocsai Érsekkertben természetismereti tábor, a kalocsai uszodában sporttábor, míg az
önkormányzat üdülőjében Duna tábort szervez az önkormányzat megbízásából a Kalocsai Szociális
Központ. Még a tavalyi évben a Kalocsai Önkormányzat pályázatot nyert a szegregált térség útjainak,
épületeinek felújítására, illetve az ott élők integrációját segítő programokra. Ennek keretében kerül
megrendezésre a 8-12 éves gyerekek táboroztatása. A táborokban teljes ellátást biztosít a szervező,
illetve a táborok tematikájának megfelelően különféle programokkal ismerkedhetnek meg a
résztvevők. Ilyen programok lesznek különféle kreatív és edukációs programok, a táborokban
bemutatkoznak különféle szakmák, sportegyesületek. Természetismereti előadások egészségnevelési
tanácsok és különféle versenyek színesítik majd a gyerekek mindnennapjait. A tábor célja a hasznos
szabadidő eltöltése, illetve olyan tevékenységek megszervezése, amely a hátrányos helyzetűek
ismeretbővítését segítik elő, hátránykompenzációként szolgálnak. A prevenció fontossága kiemelt
cél.

Vallási felzárkóztatás roma emberek számára
A TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009 azonosítási számú „A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok” megnevezésű pályázat keretében a Kalocsai Önkormányzat
megbízásából a Szociális Központ Roma pasztorációs programokat szervez roma emberek számára.
A program keretében szegregált élethelyzetben élő tinédzser és felnőtt korosztály számára a
Pünkösdi Egyház Imaházában lelki gondozáson, önismereti és társismeret fejlesztési,
istentiszteleteken, dicsőítéseken vesznek részt roma emberek .Mit is jelent a pasztaráció? A
hagyományos roma értékrend, cigány kultúra elemeinek megtartása mellett a legfontosabb eleme az
evangelizáció, a hit terjesztése, a vallásos lelki élet elmélyítése, megerősítése. Ezt a célt szolgálják a
cigány nyelvű misék és más közösségi imaalkalmak, a kimondottan romák számára szervezett
zarándokutak, cigánybúcsúk, El Pelé tiszteletének bontakozó kultusza. A lelki élet elmélyítése mellett
a cigánypasztoráció a legkülönfélébb formákban tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos
helyzetű csoportjainak társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában. Karitatív
adomány-osztásra, gyermek- és felnőtt oktatási programokra, átképzésekre, munkahelyteremtésre,
idősek és betegek szociális gondozására és még más egyéb közösségi vagy intézményi ellátási
formákra számtalan változatos példa létezik.
A hagyományos cigány kultúra elemeinek ápolása, a roma identitás erősítése szintén fontos eleme a
pasztorációs tevékenységnek. Ilyenek az anyanyelvi szakkörök, tanfolyamok; a cigány
hagyományőrző együttesek, kézműves műhelyek működtetése. Ezek a kulturális csoportok,
kisközösségek sokszor a templomi szertartásokban is szerephez jutnak.
A cigányok és nem cigányok számára szervezett közös események alkalmat adnak a két közösség
számára egymás közelebbi megismerésére, így az egymással szemben táplált előítéletek
lebontására, enyhítésére.
Roma pasztorációs időpontok:

2022. augusztus 28, 2022. szeptember 18, 2022. október 16, 2022. november 06, 2022. november
27.
Helyszín: Pünkösdi Egyház Imaház Kalocsa, Béke út 17.

Egészségügyi szűrés és oktatás a romatelepen
A TOP-5.2.1-15–BK1-2020-00009 azonosítási számú „A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok” megnevezésű pályázat keretében a Kalocsai Önkormányzat
megbízásából a Szociális Központ egészségügyi szűrést és oktatást tart a Malom utcában.
Az egészség megőrzése mindenki számára az egyik legfontosabb célkitűzés. Meg kell ismertetni a
szegregált élethelyzetben élő emberekkel, hogy miért fontos ez a törekvés, milyen veszélyeket rejt az
egészségtelen életmód. A program keretében a résztvevők tanácsadáson, életvezetésen,
egészségszűrésen vehetnek részt. Ebben az évben három alkalommal az alábbi időpontokban
egészségügyi szűrést szervez a Szociális Központ: 2022. augusztus 22, 2022. szeptember 16, 2022.
október 14.
A szűrések mindig délelőtt 10 órától délután 14 óráig lesznek és bárki ingyenesen felkeresheti.

Dr. Filvig Géza polgármester lakossági fórumot tart a romatelepen augusztus 22-én
A TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009 azonosítási számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok” megnevezésű pályázat keretében a Kalocsai Önkormányzat
megbízásából a Szociális Központ lakossági fórumot tart a Malomköz utcában. Dr. Filvig Géza: "A fent
említett pályázaton a város 250 millió forintot nyert a romatelepen út- és épület felújításra, illetve a roma
emberek integrációját elősegítő programokra. Fontos Kalocsa számára, hogy minél több roma ember
vállaljon szerepet a város és környékének munkaerőpiacán, illetve minél többen integrálódjanak bele a
város kulturális, szociális és környezetvédelmi életébe. Szervezzenek közösen programokat, szubkulturális
rendezvényeket roma és nem roma emberek, ahol többek között megismerhetik a roma kultúra
hagyományait, népművészetét. Meg kell említenem Sztojka István nevét, akivel évek óta szoros
együttműködésben dolgozunk azon, hogy minél élhetőbb városrészen élhessenek a romák. E lakossági
fórumot is azért szervezzük, hogy minél több problémára találhassunk megoldást, de ahhoz, hogy
megoldások születhessenek előbb ismernünk kell a romák véleményét.
A pályázat bezárásáig az alábbi alkalmakkal várják a roma embereket lakossági fórumra: 2022.
augusztus 22, 2022. szeptember 16, 2022 október 14, 2023 február 03.

A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás