Szent Asztrik érsek szobrát a főegyházmegye papsága előtt áldotta meg Dr.Bábel Balázs érsek

2022.04.21 12:53   

A magyar és a katolikus egyház történetéhez egyaránt szorosan kötődő, attól elválaszthatatlan Szent Asztrik szobrát történelmi személyhez illő szertartás mellett nagycsütörtökön, végső felállítási helyén, a megújuló Szentháromság téren áldotta meg Kalocsa első főpásztorának mai utódja, Dr. Bábel Balázs érsek. Az eseményen az olajszentelési szentmisére és a fogadalma megújítására az egész főegyházmegyéből érkező papság mellett a hívek és az érdeklődő városlakók is részt vettek. A szoboráldáson külön is köszöntötték az Asztrik szobrának térszerkezeti elhelyezkedését, a szobor talapzatát, posztamensét, az Asztrik megformálásának programját tervező Vörös Mártát, a főegyházmegye főépítészét, a posztamens köveit faragó Sárga Györgyöt, és az érsek alakjának megjelenítését a carrarai márványtömb feleslegének lefejtésével megformáló Csák Attila szobrászművészt. Az alkotóknak a város nevében dr. Filvig Géza polgármester személyesen is gratulált.

A továbbiakban a Vörös Márta főépítész által összeállított, az alkalomra írt, információkban gazdag beszédet olvashatják.

„Pro regno Dei – Isten országáért!

Újabb mérföldkőhöz, Kalocsa 1000 éves múltjának kezdetéhez kötődő történelmi személy, Asztrik érsek szobrának megáldásához érkeztünk. 

A szoborkompozíció annak a kultúrtörténeti rekonstrukciónak a részeként fogalmazódott meg, mely történeti, építészeti, építészet- és egyháztörténeti, régészeti, antropológiai kutatásokra épülve a több éve tartó rekonstrukciós munkánkban valósulhatott meg.

A székesegyház megújult, a korabeli templomfalak teljes terjedelmükben feltárultak, s Asztrik érsek szobra ezen koncepció keretében, Szent István király akaratának beteljesítésével, Asztrik érsek által építtetett templom tengelyében, temploma felé fordulva mintegy hív bennünket, térjünk be vele a szent helyre, a kalocsai érsekség első templomába.  

S ez az út, melyre hív bennünket, tudjuk, küzdelmekkel teli.

A múlt történelmének nagy vereségei, a tatár, a török pusztításai többször kihalttá tette e vidéket, házait, templomait csaknem a földdel tették egyenlővé, de az Isten nem hagyott el bennünket, hiszen mindig kell egy pásztor!

Asztrik, Csák Ugrin, Tomori és több kiemelkedő, nagy hatással bíró érsek személyével, - csak néhány név e több mint ezer év óta tartó jogfolytonosságban, melyben alig pár év csupán, mikor a kalocsai érseki szék betöltetlen maradt – töretlen hittel éledt újjá romjaiból az egyház, az érseki város.

Asztrik érsek szoborkompozíciója harmadikként, Szent István királyunk, Tomori Pál érsek szobra mellett áll, mindhárman székesegyházunkra tekintenek, mint őrzők, vigyázzák viharos történelmünket.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás