Dr. Szűcs Éva előadása a bíróságon

Szerződések az új Ptk-ban

2014.04.10 10:59    |    Zs.F.  

Folytatódott a március 15-től hatályos új Polgári Törvénykönyvre való felkészítés a Kalocsai Járási Bíróságon. A helyi Jogászegylet szervezte előadás sorozat keretében ezúttal dr. Szűcs Éva címzetes megyei bíró az új Ptk. 3. könyvébe foglalt kötelmi jogról, közismertebb elnevezéssel a szerződésekről tartott kitűnő előadást.

Az előadás bevezetőjében az előadó hangsúlyozta: az új Ptk. felfogásában, szerkezetében és tartalmában is merőben más lett, mint a régi. A változásokat megismerni és alkalmazkodni hozzá még a jogászoknak is komoly kihívást jelent, de a gazdasági élet résztvevőit is jelentősen érinti. Dr. Szűcs Éva szerint az új Ptk-ban a kötelmi jogról, tehát a szerződésekről szóló könyv hozta a leglényegesebb változásokat.

Mint elhangzott, az új törvény nem egy csapásra váltja fel a jelenlegi „régi” Ptk.-t. Egy ideig az új Ptk.-t a március 15-től hatályos új törvény mellett kell alkalmazni. Különösen igaz ez a kötelmi jog területére, hiszen nyilvánvaló, hogy az új Ptk.-t csak a hatálybalépését követően keletkezett kötelmi, szerződéses jogviszonyokban lehet majd alkalmazni.

A képviseleti szabályok köréből kiemelte az előadó, hogy általános meghatalmazást legfeljebb öt évre lehet adni, az ennél hosszabb időre vagy határozatlan időtartamra adott általános meghatalmazás öt év után hatályát veszti. A törvény egyértelművé teszi, hogy egy határidő csak abban az esetben minősülhet jogvesztőnek, ha ezt jogszabály kifejezetten így rendeli. Egyéb esetekben a határidő elévülési jellegűnek tekintendő. Az elévülési idő főszabály szerint továbbra is öt év, de ettől a felek írásban eltérhetnek, akár meghosszabbítva, akár lerövidítve ezt az időtartamot.

A kamat szabályozása tekintetében újdonság, hogy – ellenkező megállapodás hiányában – minden adósnak, azaz nem csak vállalkozásoknak, hanem magánszemélyeknek is kamatot kell fizetniük, amely mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal. További változás, hogy a kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A Ptk. végre rendezi azt a helyzetet is, ha idegen pénznemben határozták meg a pénztartozást. Ilyen esetben az adott pénznemre a kibocsátó jegybank (euró esetében az Európai Központi Bank) által meghatározott alapkamat, ennek hiányában, a pénzpiaci kamat az irányadó. A szerződések általános szabályai körében az új Ptk. egyértelművé teszi, hogy a feleket az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség már a szerződés előkészítése és a tárgyalások során is terheli. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén pedig – attól függően, hogy létrejött-e a szerződés vagy sem – a felek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai, vagy a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint felelnek. A szerződések létrejöttéhez továbbra is az szükséges, hogy a felek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodjanak. Egy kérdés akkor tekinthető valamely fél által lényegesnek minősített kérdésnek, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az abban való megállapodás nélkül nem akar szerződést kötni. Ennek megfelelően az ajánlatra a lényeges, illetve a másik fél által lényegesnek tekintett kérdések tekintetében érkező elfogadás alapján a szerződés létrejön. Még akkor is, ha az elfogadás lényegesnek nem minősülő kérdésekben az ajánlatban foglaltaktól eltér.

A Ptk. lefekteti a versenyeztetési eljárás során történő szerződéskötés legalapvetőbb szabályait is. A felhívást tevőknek a legkedvezőbb ajánlatot benyújtókkal szerződéskötési kötelezettsége keletkezik, kivéve, ha a szerződéskötés megtagadásának jogát a felhívásban kikötötték.

A szerződésszegéshez, azon belül a hibás teljesítéshez kapcsolódóan egy teljesen új jogintézmény is megjelenik az új Ptk.-ban, mégpedig a termékszavatosság. Az új Ptk. 3. könyvében foglalt kötelmi jogi kérdésekben a laikusoknak eleinte mindenképpen érdemes ügyvédhez vagy közjegyzőhöz fordulniuk, hogy biztosak lehessenek abban: azt és úgy foglalták szerződésbe, amit szerettek volna.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás