„A megkülönböztetés napjainkig létezik, és fel-felüti a fejét.”

Többezer cigány áldozatra emlékeztek

2020.08.06 11:49   

a_megklnbztets1_450 

A „porajmos”, vagyis roma holokauszt emléknapjához (augusztus 2.) legközelebb eső pénteken, múlt héten rendeztek megemlékezést az áldozatok előtt tisztelegve, a Roma Közösségi Ház kapujánál lévő domborműnél. Kalocsa Város Önkormányzatának képviselői, alpolgármestere és jegyzője mellett a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat elnöke is megjelent a rendezvényen. Horváth Szilveszter rövid beszédében arra utalt, hogy ez nem csak a romáknak, hanem a magyarok számára is emléknap, mivel „a szüleinkről, nagyszüleinkről szól, akiket elhurcoltak”. Kifejezte reményét azzal kapcsolatban is, hogy a jövőben majd többen jelennek meg ezen az egyébként nagyon kevés hazai helyszínen megtartott megemlékezésen, bár tisztában volt vele, hogy egy ugyanabban az időben zajló virrasztás miatt maradtak el sokan a helyi közösségből.

- Mindenkinek tudnia kell, hogy azokban az időkben bárki áldozattá válhatott, akinek a náci eszme szerint nem volt megfelelő a származása, vallása, politikai hovatartozása – magyarázta beszédében Schmidt Rajmund kalocsai önkormányzati képviselő. Felidézte: a roma holokauszt nem csak egy néhány évig fennállt szélsőséges hatalom számlájára írható, hiszen korábbi évtizedek súlyos elnyomása előzte meg. A századeleji gettósítások és a Horthy Miklós alatt elfogadott jogfosztó törvények ugyanúgy kikövezték az utat ehhez a tragédiához, mint a szélsőséges politikus, Endre László követelése, hogy sterilizáljanak minden roma férfit, és a kisebbség összes tagját zárják koncentrációs táborokba. A cigányellenesség végül addig fokozódott, míg gyanús egyénnek nem bélyegezték őket, 1938-ban.

Schmidt emlékeztetett: a hat évvel később, augusztus 2-3-án, az Auschwitz–birkenaui haláltáborban lezajlott mészárlás szintén nem előzmény nélküli. A roma lágerben elkülönített közel háromezer embernek azért kellett egyszerre meghalnia, mert előtte pár hónappal, májusban, passzív ellenállással sikerült elérniük, hogy békén hagyják őket a barakkokban. Az SS - félve attól, hogy lázadássá fokozódik az összetartó viselkedés - elszállította az életerős, tehát ellenállni képes férfiakat, aztán kihasználták a közösségben támadt pillanatnyi zavart és mindenkit megöltek, korra, nemre való tekintet nélkül. A városatya az ünnepi beszédben kifejtette: a sokezer roma és többmillió zsidó személy módszeres lemészárlása „többszáz év hátrányos megkülönböztetésének következménye”.

 

roma_holokauszt5_fot_kalocsa.hu_603
 

 

Ezért is tartja riasztónak, jegyezte meg, hogy a megkülönböztetést mind a mai napig lehet érezni a magyar társadalomban, sőt intézményi szinten is – hozta fel a szegregált oktatás esetét, amivel „elveszik a roma gyerekektől egy szebb jövő lehetőségét”.

A megemlékező beszédeket koszorúzás és mécsesgyűjtés, majd – roma szokás szerint – szerény vendéglátás követte.

géjé

 

Schmidt Rajmund megemlékező beszéde:

 

"Nem csináltunk semmit, élni akarunk!" - a szemtanúk szerint ezt kiabálták a cigányok, amikor 1944. augusztus 2-án egyetlen éjszaka alatt mintegy háromezer romát megölve felszámolták az auschwitzi cigány tábort.

 

 

Tisztelt Egybegyűltek! Tisztelt Megemlékezők!

 

A mai napon emlékezni gyűltünk össze. Emlékezni, és fejet hajtani…

Ma megállunk egy pillanatra, hogy gyászoljuk és emlékezetünkben hordozzuk azt a több ezer roma férfit, nőt és gyermeket, akiket a II. világháborúban brutális és értelmetlen módon meggyilkoltak, és rabszolgasorba döntöttek a nácik és kollaboránsaik.

 

Augusztus másodika a holokauszt roma áldozatainak emléknapja.

 

Mindenkinek tudnia kell, hogy azokban a vészterhes időkben bárki áldozatul válhatott. Bárki, akinek a náci eszme alapján nem volt megfelelő a származása, nem volt megfelelő a vallása, vagy nem volt megfelelő a politikai hovatartozása.

A porajmosnak már a 19. század végétől megvannak az előzményei…

Az üldözést több módon valósították meg: például gettósításokkal próbálták a cigányokat bizonyos helyekhez kötni, vagy például olyan rendeletekkel, mely önkényes megállapítások alapján a cigány gyermekeket kiszakították a családjukból.

A Horthy-korszakban a cigányok jogfosztása csak tovább fokozódott, mert helyi rendeletek is korlátozták a mozgásukat, illetve kitiltották őket a kereskedelemből. A roma holokauszt első közvetlen előzménye 1934-ben Endre László későbbi államtitkár követelése, a romák koncentrációs táborba zárásáról és a férfiak sterilizálásól. 1938-tól pedig életbe lépett a romákat üldöző azon rendelet, mely szerint minden cigányt gyanús egyénnek kell tekinteni.

Az 1940-es évekre a cigányság hamarosan a zsidósághoz hasonlóan embertelen megaláztatást és méltánytalanságokat volt kénytelen elviselni. A zsidokhoz hasonlóan a cigányokat is gettókban különítették el, és elrendelték, hogy az összegyűjtött és fekete háromszöggel jelölt romákat az auschwitzi koncentrációs táborba szállítsák.

1944. augusztus másodikáról harmadikára virradó éjszaka auschwitz-birkenauban az elkülönített cigány lágerben legyilkoltak minden cigányt. Férfiakat, nőket, gyerekeket. Mindenkit. Ők voltak a roma láger maradéka, akiket az utolsó pillanatig hitegettek még...

De aztán megérkeztek az SS-ek... Akik arra számítottak, hogy a cigányok megint lázadni fognak, úgy mint május 16-án, amikor hírét vették annak, hogy a legyilkolásukra készülnek. Kellett a hely a 100.000 számra hozott raboknak, de akkor a cigányok fellázadtak, nem hagyták magukat! Nem indultak el a parancsszóra! Nem álltak sorba, és nem hagyták magukat lemészárolni! Az SS katonákat ez annyira meglepte, hogy békén hagyták a cigányokat. Más taktikát választottak…

Két héten belül kiválogattak körülbelül 1500-at, az életerősebbek közül (férfiakat, felnőtt nőket), és áttették őket másik táborokba. És ugyan érkeztek még roma szállítmányok, de augusztus másodikára már „csak” 2897-en maradtak.

Ez az ellenállás… Az hogy nem fogadták meg a gyilkosaik parancs szavát… Tulajdonképpen esélyt teremtett legalább néhány romának (akik átkerültek másik táborokba), hogy túléljék.

 

2015. április 15-én az Európai Bizottság határozatot hozott, hogy a nemzetek kormányai augusztus 2-át iktassák be a nemzeti emlékezet napjai közé.

Hogy emlékezzenek meg végre a roma ártatlan áldozatokról is, akiket legyilkoltak!

Ezen az emléknapon fejet hajtunk az áldozatok előtt, akiket oly gyakran elfelejtettek, és azt is tudatosítjuk, hogy a Porrajmos  nemcsak egy brutális rendszer műve volt, amely pár év leforgása alatt több millió embert pusztított el, hanem több száz évnyi hátrányos megkülönböztetésnek és üldöztetésnek a következménye is.

Ez a megkülönböztetés enyhébb vagy súlyosabb formában napjainkban is folytatódik világszerte.  Jelen van a megkülönböztetés azokban az iskolákban is, ahol a szegregált oktatás megtagadja a roma gyermekektől egy jobb jövő lehetőségét.  Sajnos a romákkal kapcsolatos előítéletek a társadalom egy részében még mindig jelen vannak.

A Porrajmos borzalma és a romák elleni diszkrimináció évszázados történelme húzódik meg a mai kihívások mögött, és motiválja a mai hősöket, akik készek szembenézni ezekkel a kihívásokkal.  Országosan és helyi szinten is számos egyesület és mozgalom dolgozik a romák segítésével, a megkülönböztetés enyhítésével és felzárkóztatással, mindenek előtt a hátrányos diszkriminációval.

Ezúton köszönöm meg Kalocsa Város Önkormányzata nevében a kalocsai „hősőknek”, akik a fentieken dolgoznak:

Cigány Nemzetisági Önkormányzat, Kalocsa Város Szociális Központja, CSÓKA Csomópont, Nagycsaládosok Kalocsai Egyesülete.

Nem feledjük azokat, akik áldozatul estek a történelem kegyetlen erőinek, és azokat sem, akik túlélték a szörnyűségeket, hogy tanúságtevői legyenek a halottak sorsának. 

 

Tisztelt Megemlékezők!

Azért gyűltünk össze, hogy közösen mondjuk ki, okultunk az európai történelem és saját történelmünk egyik legfájdalmasabb leckéjéből.


Politikai nemzetünk erejét növeli, ha tiszteljük egymásban az embert, és tiszteljük egymásban a magyart.

A kirekesztés kevesebbé, az egymásnak megadott kölcsönös tisztelet azonban gazdagabbá tesz mindannyiunkat. Igen, az egymásnak megadott tisztelet lehet az a kulcs, ami kaput nyithat számunkra, hogy még közös múltunk szégyenéből és fájdalmából is új világot formálhassunk.

A tisztelet mindenkit megillet. A legszegényebbeket, a legelesettebbeket is. Mindenkit, akiben megvan az emberség és a jóra való hajlam. Mindenkit, akinek az emberi élet és a szabadság egyaránt szent és meg nem kérdőjelezhető érték.

Őszintén kívánom, hogy a magyarság és ezzel együtt Kalocsa is erre a tiszteletre építse fel önbecsülését és az egymással való közös munkát.

 

Tisztelettel emlékezzünk az áldozatokra!

 


A környék hírei

Folytatódott a kalocsai sikerszéria: a „Stadler városi” skalp is begyűjtve

Akasztó FC – Kalocsai FC 0-3 (0-0) A Kiskőrös mellett a Kohány Balázs vezette KFC az egyetlen...

20 millió forint vásárlóértéke a kalocsai ingatlanpiacon

Az ingatlannet.hu korábbi elemzésében Kalocsa ingatlanpiaci árainak elmúlt tíz éves változását...

Kisboldogasszony napján kettős ünnep Bátyán

Kettős ünnepet ültek Bátyán Kisboldogasszony napján: a templom búcsúját és egy húszmilliós projekt...

Könyvbemutató a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban

Dr. Czibulka Zoltán „Kalocsa sakktörténete” című könyve első részének nyilvános...

Egyházi fenntartású lett szeptembertől Géderlak és Ordas óvodája

Iskolája tavaly szeptemberi fenntartóváltása után Géderlak óvodája is egyházi fenntartás alatt...

Versenyképes Magyarországért Operatív Program

A következő uniós fejlesztési ciklus forrásairól és a Bács-Kiskun megyét érintő jövő évi...

Dr. Vincze András független jelölt győzött

Kalocsán a 7. számú egyéni választó kerületben szeptember 20.-án, vasárnap megtartott időközi...

Horgásztábor a Szelidi-tónál

A Dunapataj Horgászegyesület augusztusban rendezte szokásos horgásztáborát, melyen javarészt helyi...

Istvános siker a László Gyula Országos Történelemversenyen

Istvános siker a László Gyula Országos Történelemversenyen Nagyszerű versenyeredménnyel...

Kiemelt arany minősítés a fiatal táncosoknak

Hagyományaink emlékeztetnek gyökereinkre, őseink kultúrájára, a hozzájuk való kötődéssel...

Idén is megrendezték a Kalocsa Art-ot

A Városi Galériában szeptember 4-én ünnepélyes keretek között megtartották az idei Kalocsa Art...

Új épület várja Kalocsán a szociálisan rászorulókat

Szeptember 7-én került átadásra Kalocsán a Malom utcai Szociális otthon, amihez 202 millió forint...

A Megye Napján harmincketten vehettek át kitüntetést

Idén Kalocsán, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén egy 26 éves hagyománynak tettek eleget...

Kezdődik az Erőmű-beruházási Központ építése

Jó ütemben halad az új atomerőművi blokkok építési-szerelési bázisán készülő épületek kivitelezése....

Országos Drift Bajnokságot rendeztek a reptéren.

  Az időjárás kegyes volt az év utolsó előtti Drifting.hu Országos Bajnokság szeptemberi...

Hősies helytállásért tüntették ki a kalocsai tűzoltót

Paplanos Patrikot, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépkocsivezetőjét életmentő...

Gólyatáborral szoktatták a kicsiket az iskolához

A Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskolája az elemiktől szokatlan módon gólyatáborba...

Gerilla tábort szerveztek

Vízisport tábort tartott a nyár utolsó napjaiban a Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, Vízisport...

Benedeki hétvége könyvbemutatóval

Dunaszentbenedek hagyományos falunapi programsorozatát idén nem rendezte meg, helyette azonban...

Foktőn átadták a felújított művelődési házat

Augusztus 29-én hivatalosan is lezárult a foktői művelődési ház hónapok óta tartó felújításának...

Arnold Adrien lakossági fóruma

Múlt hét pénteken Arnold Adrien, a 7-es választási körzet önkormányzati képviselőjelöltje a...

Kiemelt jelentőségű beruházás lett a foktői növényolaj-finomító építése

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a kormány a Glencore...

Madárparadicsom a szomszédságban

Odúkkal gondoskodnak a madarakról, hüllőket és kétéltűeket költöztetnek a menedékterületekre, védik...

Istvános bringatábor a Balaton-felvidéken

Augusztus 13-án reggel húszan indultunk el a Kalocsai Szent István Gimnáziumból egy egyhetes...

Hét gombos zakóért jött Kalocsára a Tiszakécske Kalocsai FC – Tiszakécskei LC II. 7-0 (1-0)

Soha rosszabb kezdést… Ki tudja már, mikor nyitott szezont a KFC két győzelemmel, két nyert...

Szelidi-tó: ritkák a strandlopások, népszerű az értékmegőrző

A strandszezon „finisében”, de a szokásosnál szelesebb napon látogatott ki a Bács-Kiskun...

Pályaavató a szakmári falunapokon

A Kalocsa környéki községek sorában Szakmár is azon kevesek közé tartozik, akik a falunapok...

Parázs vita a testületi ülésen

Heves érvelések, indulatos szóváltások alakultak ki a kalocsai képviselő-testület múlt heti ülésén,...

Tomorira és Mohács halottaira emlékeztek

Számtalan önkormányzat, civil szervezet és intézmény hajtott fejet Tomori Pál szobránál, a mohácsi...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás