A céget és a tulajdonos önkormányzatot is ellenőrizték

Zárult a KalocsaVagyon Kft. ÁSZ-vizsgálata

2018.11.15 12:54    |    -s-n  

Az Állami Számvevőszék befejezte a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését – közölte az ÁSZ Kommunikációs Osztálya. A vizsgálat során megállapították, hogy a társaság működésének szabályozottsága, valamint vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. Ahogy fogalmaztak: „A közvagyonnal való felelős gazdálkodás nem volt biztosított. Közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezért tevékenysége nem volt átlátható.”

- Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel – indokolta Nagy Imre felügyeleti vezető azt, hogyan került az ÁSZ látókörébe a röviden „Kalocsa Vagyon”-ként emlegetett, száz százalékban önkormányzati tulajdonú kft.

Mint emlékezetes, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-t 2012. Február 16-án alapította Kalocsa Város Önkormányzata 3 millió forint jegyzett tőkével, és fő tevékenysége ingatlankezelés volt. A társaság a közterületek fenntartása, a lakások és helyiségek bérbeadása, továbbá a városi piac, oktatási, a közművelődési, muzeális intézmények épületei, valamint a városi uszoda üzemeltetése tekintetében közfeladatot látott el. Az önkormányzat a közfeladat-ellátás részletszabályait, a finanszírozási feltételeket a társasággal kötött szerződésekben szabályozta. 2013-tól a társaság gazdálkodásának középpontjában a „Kalocsa Szíve Program” állt.

- Az ellenőrzés ugyan a társaságra fókuszált, de azt is figyeltük, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, mennyire járt el jó gazdaként – folyatta Nagy Imre.

– Az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki. Ugyanakkor a tulajdonosi jogok gyakorlásánál a 2016. évi számviteli beszámoló könyvvizsgálói felülvizsgálatát a jogszabályok ellenére nem biztosította – hangzott az észrevétel.

Az ÁSZ vizsgálat arra is rámutat, hogy a Kft. működését megalapozó belső szabályzatok nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak.  Egyfelől hiányosságként tárult fel, hogy a cég beszámolói nem a vonatkozó jogszabály szerint készültek, mert nem voltak leltárral alátámasztottak. Nem tartalmazták a vagyonkezelésbe vett ingatlanokat, ezért nem feleltek meg a teljesség és a valódiság számviteli alapelveinek, azaz avagyongazdálkodása nem volt szabályszerű és átlátható. Másfelől, a társaság a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok szerinti közzétételi kötelezettségét nem teljesítette.

- Az Állami Számvevőszék hat javaslatot fogalmazott meg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetőjének, valamint három javaslatot Kalocsa Város polgármesterének a szabályszerű működés biztosítása érdekében. A javaslatokat megalapozó megállapításokra az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük – mondta az ÁSZ felügyeleti vezetője.

-s-n

 

 


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás