Angyalok útján

Kalocsait öltött az „andocsi Mária”

2016.11.04 12:25    |    -vis-  

Az elmúlt hét végén, követve a sokéves hagyományokat, egy közel hatvanfős zarándokcsoport indult útjára Andocsra. A Somogy megyei búcsújáróhely kápolnájának öltöztethető Mária szobra ez alkalommal is díszes kalocsai viseletben fogadta a híveket.

A fogadalmi zarándoklatra Etzenhauser Konrád autóbuszával indult a csoport, amely a kalocsai Belvárosi, Eperföldi, Szőlőhegyi Plébánia szakmári, drágszéli és hartai híveivel egészült ki. Dr. Mészáros István, a velük utazó Szent István király templom igazgatója hálásan mesélte, hogy bár voltak, akik szándékuk ellenére sem tudtak velük tartani, ők nagylelkű adománnyal vagy éppen kétkezi munkával járultak hozzá, hogy teljesebbé tegyék a zarándokok napját.

 

andocs1_450
 

 

– Az autóbuszon Fülöp Ernő apát-kanonok, Kaló Krisztián kanonok és Retkes Zsolt plébános urak vezették az imádságot, a kegytemplomban az ünnepi szentmise főceleb-ránsa és szónoka Retkes Zsolt plébános úr volt, Eperjesi György kántor úr pedig énekkel és orgonaszóval kísért bennünket – idézte fel az eseményeket, hozzátéve, hogy az ebédet Bárány János főzte, Viczay Lajos pedig a tőle jól ismert színvonalon, fotókon örökítette meg a nap történéseit.

 

andocs2_450
 

 

– Kalocsa és a szállások népe sokszáz éve zarándokol már Máriának abba a kegytemplomába, amit a monda szerint a gyalázkodó törökök elől angyalok menekítettek kápolnástul Kalocsáról Andocsra. Így mindig is ragaszkodással tekintett ez a nép az andocsi szentélyre, ami időközben kolostorral bővült kegytemplommá nőtte ki magát – így Mészáros atya. – Az öltöztethető, fából faragott Mária kegyszobor erre az alkalomra mindig a hetvenes években készült, Kalocsáról adományozott viseletét ölti magára. Ehhez dukál az ugyancsak innen származó, kegyoltárra kerülő terítő, amelyet egy régi, cifrapamukos oltárterítő, rajta „Kalocsának szeme fénye, üdvözlégy Szűz Mária!” üzenettel – zárta mondandóját dr. Mészáros István, bizakodva jegyezve meg, hogy „ha Isten segít, jövőre is ott lesznek”.


Fotók: Viczay Lajos


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás