Könyvbemutató a Viski Károly Múzeumban

Rekviem a parasztságért

2012.05.04 00:11   

A kalocsai Viski Károly Múzeum és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre múlt héten szerdán mutatta be Marelyin Kiss József és Valuch Tibor Rekviem a parasztságért című, Hat falu – egy sors alcímű könyvét. A hiánypótló kötetet dr. Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának igazgatója és Romsics Imre, a múzeum igazgatója mutatta be a megjelenteknek. A könyv alapjául szolgáló homokmégyi kutatásokról pedig a két szerző beszélt.

requiem_parasztsagert_2_340

A képen (balról jobbra) Markó László, dr. Valuch Tibor, dr. Marelyin Kiss József, Romsics Imre, dr. Gyarmati György

 

A Rekviem a parasztságért című könyv Homok-mégy, e sajátos, szállásrendszerű település XX. századi társadalmának viszonyait és annak változásait taglalja.

requiem_parasztsagert_227Homokmégy a Duna-Tisza Közén, Kalocsa közelében található falu. 1984 és 1987 között a Népművelési Intézet és a Debreceni Egyetem Szociológiai Csoportja által szervezett, néprajzosokból, szociológusokból, történészekből, egyetemi hallgatókból álló kutatócsoport próbálta meg feldolgozni és értelmezni a sajátos, szállásrendszerű település társadalmának viszonyait és XX. századi átalakulását. Ennek a vállalkozásnak a keretében születtek meg a jelen kötetben közölt, illetve újra közölt munkáknak a kéziratai is, amelyek Homokmégy példáján keresztül bemutatják, miként számolódott fel a második világháború után a történeti parasztság, milyen hatalmi lépések gyorsították fel ezt a folyamatot, hogyan alakult át a helyi társadalom tagoltsága és működése, mi volt ebben a sajátosan „homokmégyi” és mi az, ami a helytől függetlenül, általános érvényű gyakorlatnak volt tekinthető. A kötet szerzői – dr. Marelyin Kiss József szociológus és dr. Valuch Tibor történész – mikrotársadalmi elemzései részletesen bemutatják a helyi társadalom átalakulását az 1940–1950-es évek fordulójától a hatvanas évtized végéig.

A könyvbemutatót megelőző sajtótájékoztatón érdekes adalékokat hallhattunk az adatgyűjtés folyamatáról. „A kiadvány Homokmégyen végzett szociológiai kutatások és tanulmányok nyomán született, amelynek központi témája a téeszesítés hatása a paraszti világra” – mondta a bemutatót megelőző sajtótájékoztatón dr. Marelyin Kiss József, a Jelenkutató Intézet és Alapítvány igazgatója, a könyv egyik szerzője.

A könyv a főutcai Balaton Könyvesboltban és a Viski Károly Múzeumban kapható.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás