Boldog karácsonyt! Boldog-e a karácsony?

2015.12.22 12:13    |    Dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek  

Az idei karácsony előtti idő a végidőket (eszkatológiát), annak is a félelmetes és ítéletes voltát (apokaliptikát) jutatta eszünkbe. Mindennapossá vált a terror, robbantás, a menekültáradattól és terroristáktól való félelem. A szabadságban élő ember kezd hozzászokni a rendkívüli állapothoz. Ezek után ünnepelni egy-két napig van-e értelme? Miért kell nekünk a karácsony és miért nem szoktatjuk le róla magunkat? Miért ez az ünnep, ha sokszor erőltetett ajándékozással is jár? Mégis miért igyekszünk karácsonykor jobbnak lenni, vagy jobbnak látszani, mint máskor?

A pszichológusok azt mondják, hogy az ember sok ezer évre visszanyúló tudati világa elkísér bennünket. Még mindig öröm kíséri egy gyermek születését, ismerősök, barátok lelkendezve mondják, hogy megszületett a gyermek, a kis unoka, vagy valamelyik rokon. Karácsonykor valóra vált az izajási jövendölés: „mert gyermek születik, Fiú adatik nekünk„ /Iz 9,5/. Ez a gyermek a megtestesüléssel minden emberrel rokonságba lépett, ez a gyermek mindannyiunk megváltója lett, ahogy az angyal meghirdette a pásztoroknak /Lk 2,12/. A gyermek Istentől, az Atyától jön, tehát eredetét nem tudjuk teljesen kifürkészni, mert a szentháromságos misztériumot véges létezőként nem tudjuk föltérképezni, de ez a Gyermek a múlthoz, az emberi történelemhez is kötődik, Isten ígéretéhez. Izajás próféta a „nekünk” szót hangsúlyozza a halál árnyékában élőknek, az emberiségnek. Ez az öröm adja meg a nagy világosságot, s ez ujjongást válthat ki belőlünk, mert a sok nehézség és értelmetlenség közepette is célt ad életünknek. Érettünk, miattunk történt a megtestesülés. A hatását is megjövendölte Izajás próféta „messzire kiterjed uralma, s a békének nem lesz vége. Dávid trónján királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké”. A valódi igazságon nyugvó béke ember és ember között. Aki azért született emberként, mert ember akart lenni, testvérévé és az Atya gyermekévé teszi azokat, akik ajándékul adták létüket. János evangélista leszűkíti a földön azoknak a körét, akik ezt megtapasztalhatják, mert a világ nem fogadta be őt, „ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek” /Jn 1,12/. Tehát az a boldogság, amelyet Jézus hozott, azokat érinti meg, akik valamit őriznek a gyermeki lelkületből, akik őszintén tudnak csodálkozni, a jónak örülni és bízni. Akikből nem veszett ki ez a gyermeki lelkület, azok megszólítottnak érezhetik magukat, hogy nekünk született a Megváltó. A jézusi születést éjszaka ünnepeljük: már ez is utal arra, hogy a fordulópontot érintjük, magunk mögött hagyjuk a sötétséget, vár ránk a hajnal világossága. Mögöttünk akarjuk hagyni a bűnöket, az istennélküliséget, és haladni akarunk az Istentől való világosság felé. Karácsonnyal, a Megváltó születésével elkezdődött a végleges kinyilatkoztatás, amely ma is tart, s amelynek mi is részesei vagyunk. Elkezdődött egy isteni program, mely a világegyetemet, a világtörténelmet, s magunkat is egyenként célhoz juttat. Minden látszat ellenére a világ Isten gondviselésével el fog jutni Őhozzá, mert Isten nem hagyja el ezt a világot, csak mi hagyhatjuk el Őt. Ha vállaljuk ezt a döntést, hogy befogadjuk Őt, akkor az istengyermekség örömének lelki derűivel élhetünk. 

A betlehemi barlangról mindig a kiszolgáltatottság, a megalázottság, szegénység jut eszünkbe, kevésbé az, hogy Szűz Mária, Szent József, de a pásztorok és később a bölcsek is mennyire örültek. A természetes születés örömén túl, a természetfölötti boldogságnak részesei lettek a hitük által, mert szilárdan hitték, hogy a prófétai jövendölés valóra vált. Isten ígéretét beváltotta, a nekünk született Fiú, Üdvözítőnk és Megváltónk lett. A betlehemi barlang boldogsága éppen ezért nem helyhez kötött. A keresztény ember szívében a lélek derűje és öröme újra meg újra éled, ha Jézus Krisztus születésével a prófétai jövendölést magára vonatkoztatja: Gyermek születik és Fiú adatik nekünk.

Kegyelemteljes karácsonyt kívánok a kalocsaiaknak és környékbelieknek, minden kedves olvasónak!


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás