Interjú Dusnoki Csaba polgármesterrel

Fejlődő Dunapataj és Szelidi-tó

2020.01.19 14:21    |    Lejegyezte: Schill Tamás Fotó: Kovács Árpád  

Dusnoki Csaba 13 éve vezeti polgármesterként Dunapatajt. A 2019 októberi választásokon ismét 100 százalékos arányban választották meg polgármesternek. Munkásságát több magas rangú kitüntetés is bizonyítja, illetve a település fejlődésének híre a legjobb bizonyíték arra, hogy az elmúlt bő évtizedben valami jelen-tős történt Dunapatajon és a Szelidi-tónál. Az új képviselőtestület megalakulása után, már a munka sűrűjében kérdeztük a jövőről, az elkövetkezendő évek feladatairól, illetve a tágabb környéket is nagyon érdeklő szelidi-tavi fejlesztésekről, munkákról.

– Kérem, mondjon általánosságban egy-két gondolatot a településstratégiáról és a településvezetési gyakorlatáról!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a dunapataji választópolgároknak, hogy ismét engem választottak meg a település vezetőjének. Az elmúlt években sok olyan beruházás, felújítás történt Dunapatajon és a Szelidi-tónál, amelyekről úgy hiszem, jól sikerültek, és talán érdemes ezt a vonalat folytatni. De természetesen új irányokat is ki kell jelölnünk a további fejlődés és a település fenn-maradása, megerősítése érdekében. Mint települési vezetőnek, mindig voltak alapvető követelményeim, amelyeken a jövőben sem szeretnék változtatni: a többség számára szerethető, fejlődő, a közéletben nyugodt, békés Dunapataj. Nagyon fontos, hogy mindezt az önkormányzati vagyon gyarapítása mellett, hitel és adósság nélkül kell elérni. Ez az alapelvem a falu vezetésében. A jövő szempontjából pedig alapvető fontosságúnak tartom, hogy megtartsuk Pataj népességét, a működéshez szükséges intézményrendszert és infrastruktúrát pedig mindig olyan szinten tartsuk, ami a település életéhez kell és megfelel a kor követelményeinek. A kötelező feladatok ellátása mellett igyekszünk olyan településképet kialakítani (Szelidet is beleértve), hogy a többség számára vonzó és élhető legyen. A népességfogyás problémája, sajnos, mint össztársadalmi gond, Patajt is érinti, de e folyamat megállítása elsődlegesen az önkormányzat eszközrendszerével nem lehetséges. Önkormányzati szinten a település által biztosított komfortfokozat növelésével, az alapszolgáltatások, az oktatás, egészségügy, közigazgatás, s még sorolhatnám, és az egyéb szolgáltatások, például a posta, pénzintézet, gyógyszertár jelenlétével befolyásol-hatjuk valamennyire.

A településmarketing szempontjából fontosnak tartom, hogy „el tudjuk adni magunkat” – ez Dunapatajra és a Szelidi üdülőfalura is igaz. Ezt megfelelő kiadványokkal, a közösségi és egyéb médiával és reklámmal tudjuk elérni, de ettől még fontosabb a személyes meggyőzés, a személyes találkozások és beszélgetések. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy minden dunapataji a falu diplomatája is egyben. Továbbá a falu összes ingatlantulajdonosának van szerepe abban, hogy milyen kép él rólunk a nagyvilágban.

 

– Milyen célokat tart a legfontosabbnak a település életében?

– Talán közhelyesen hangozhat, de az egyik legfontosabb cél számomra, hogy az itt élők szívesen éljenek Patajon! Azt hiszem, ebben a rövid megfogalmazásban minden benne van. Ennek a célnak az eléréséhez az kell, hogy gyermekeink, unokáink színvonalas intézményekbe, bölcsődébe, óvodába, iskolába járhassanak, és szabadidős programjaik is biztosítva legyenek. A felnőtt lakosságnak pedig minél nagyobb arányban legyen helyben, illetve lehetőleg a szűkebb környéken munkája. A munkahelyteremtésnél ki kell emelnem a közfoglalkoztatás kérdését, amit az elkövetkező években is folytatni szeretnénk, hiszen ezzel 40-50 főnek tudunk biztosítani munkalehetőséget. A teljes foglalkoztatás helyi szinten soha nem volt megoldható Patajon, így a mai korban sem. Az önkormányzat elsősorban azzal tud hozzájárulni a munkahelyek létszámának emeléséhez, hogy az ingatlanait biztosítja, illetve kiajánlja vállalkozások számára. Most is van ilyenre példa: a Petőfi utcában a cipőfelsőrészt gyártó kisüzem esetében, vagy a kereskedelmi övezet, a volt vásártér vállalkozásokkal történő betelepítése.

Fontosnak tartom a szórakozási, kikapcsolódási, pihenési, sportolási és kulturális lehetőségek fenntartását és erősítését is. E téren is sokat fejlődtünk az elmúlt években, gondolok itt a sportpálya és a művelődési ház teljes rekonstrukciójára, a turisztikai központ kialakítására, de még van tennivaló ez ügyben is.

Az idősebb korosztálynak, a nyugdíjasoknak és a segítségre szorulóknak pedig szeretnénk megadni az elvárható támaszt, amivel együtt jár, hogy megfelelő segélyezési és támogatási rendszert kell működtetnünk továbbra is, és szükség szerint bővítenünk kell.[...]

 

 

Fejlodo_Dpataj
 

 


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás