Farkas Ferenc és Fetter József kiállítása a Városi Galériában

A festészet két hajósi lírikusa

2013.02.07 23:04   

Csendéletek, enteriőrök, tájképek, figurális alkotások a fény, a színek és a perspektíva hármasságában – ez fogadta a látogatót a január elején, a Városi Galériában megnyílt tárlaton, ahol két hajósi festő: Farkas Ferenc és Fetter József mutatkozott be a szép számú közönségnek. A két alkotó régi ismerős, mi több, jó barát, mindketten oszlopos tagjai az ország második legrégebben életre hívott alkotótáborának, a hajósi képzőművészeti tábornak, de évek óta rendszeres résztvevői a Kalocsa Artoknak is.

– Farkas Ferencről és Fetter Józsefről egyaránt elmondható, hogy képi világuk egyfajta békességet, elcsendesítő letisztultságot, de mégis vibráló érzékenységet ötvözve adják vissza a sok titkot rejtő valóságot, mindezt olykor sajátosan gyengéd vagy megkapóan markáns kolorittal – mondta a kiállítás megnyitón Tamás Eszter művészettörténész. – Mindkettőjük munkásságában fontos, meghatározó szerepet töltött be a Hajósi Képzőművészeti Alkotótábor, ahol sajátos látásmódjuknak köszönhetően, kompozícióikon egyre kifinomultabban jelenik meg a színek, fények, formák hármas egysége, amely egyedi nyelvezettel, üzenetértékkel tölti meg képeiket. Színeik érzékiségével, fény-árnyék változásaikkal, sajátos festési technikával, szinte látomássá gazdagítják munkáikat, így válnak számunkra üzeneteikkel a festészet lírikusaivá.

Szűkebb pátriájuk élményeiből, az őket inspiráló természeti környezetből, a jellegzetes hajósi pincefalu atmoszféra idilljéből, a párás fénybe öltöztetett tájból – ahol minden elveszti tárgyi valóját –, vagy a szél szárnyán érkező üzenetekből táplálkozik Feri és Józsi „költészete”. Az itt kiállított munkák őszinte vallomásként tárulkoznak elénk a törekvéseikben érvényesülő egyik legfőbb elvről, az önmaga piktúráját kereső, fejlesztő és kiteljesedni szándékozó alkotóról.

Tamás Eszter művészettörténész a bevezető gondolatok után külön-külön is szólt az alkotókról.

– Fetter József alkotói pályaíve jelenlegi szakaszában már bátran kalandozik a formák, a színek és tónusok világában. Az ide elhozott tájképein is a fény, a pára szinte formát nyer, mint a figura, szinte betölti a teret. Elvitathatatlan, hogy művészi útkeresésében, munkái üzenetértékében, alkotói szándékában tapinthatóan jelen van az az emocionális töltés, az a sokszínűség, amelyek nem csupán adaptációk, hanem sokkal inkább saját emócióinak képi megfogalmazásai, mely képek igazi esztétikai élményt nyújtanak sajátságos koloritjukkal. Képein a színek és a fény, a kompozíció és a technika harmonikus egyesülésével együttesen termet „Fetteri világot”.

Farkas Ferencet a „béke és a csönd” festőjeként ismerik ma már, amit egyedien varázslatos színvilággal, kompozícióinak sajátos üzenetértékeivel érdemelt ki a kortárs magyar művészek közösségében. A fény és a színek párbeszédében ölelkező alkotásairól ma már egy belső képi mondanivalóval bíró, kiforrott művész munkái köszönnek vissza ránk. Ez a harmónia sugárzik felénk festményeiről, amelyek a szépségről, egyben az elődök tiszteletéről is tanúskodnak. Így adja át saját élményeit nekünk befogadóknak, így teremt párbeszédet velünk, ha majd megállunk a falakon látható egy-egy alkotása előtt.

Egy-egy kiállítás mindig is mérföldkő az alkotók számára, ahol bizonyára mindenki felteszi önmagának a kérdést: hol állok?, hova tartok?, milyen irányba induljak tovább? Ezzel alkotóenergiát is lehet gyűjteni a folytatáshoz, a jövőhöz. Bizonyára így tesz e két alkotó is… – ezekkel a mondatokkal zárta gondolatait Tamás Eszter.

A megnyitó kezdetén is és zárásaként is Tóth Viktor gitárjátékában gyönyörködhettünk.

A kiállítás február 10-ig tekinthető meg a Városi Galériában.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás