Hartai Evangélikus Egyházközség

Ünnepi istentisztelet és szoboravatás

2011.10.07 10:08    |    Schill Tamás  

Ünnepélyes hálaadó istentisztelettel és közgyűléssel emlékezett meg a hartai evangélikus gyülekezet a templomukban található orgona 100 éves évfordulójáról. A templomszentelési istentisztelet nemcsak az orgonáról szólt, hanem arról is, hogy ez alkalomból a templomot és a mellette található imaházat tatarozták és teljesen rendbe hozták.

– Az orgona 100 esztendeje szép kor, de meg kell látni mögötte a generációk folytonosságát, illetve a folyamatos lelki megújulást. Az orgona hívó szavának egyúttal szimbolikus jelentősége is van. Nagy öröm számunkra, hogy istentiszteletünkön több mindenről is megemlékezhettünk, kezdve a száz éves orgonától, a templom és imaház felújításán át a harangjaink felújításáig – mondta Halasi László hartai evangélikus lelkész.

A szertartáson számos egyházi és világi vezető részt vett, akik szép szavakkal köszöntötték a gyülekezetet és elismeréssel szóltak azokról a személyekről, akik a gyülekezetet bármilyen formában támogatták. Szimbolikus üzenete volt annak, hogy az istentisztelet keresztelővel kezdődött.

– A hartai egyházközség a Déli Egyházkerület legstabilabb gyülekezete és nagy öröm látni, hogy a gyökereiket nemcsak ismerik, hanem vállalják is az itteniek. Nagyon szépek és rendezettek az egyházközség épületei. Kevés gyülekezet mondhatja el magáról, hogy ezt önerőből, külső segítség nélkül, a saját áldozatkészségükből ilyen szépen fenn tudják tartani. Az, hogy az istentiszteletre megtelt a templom és keresztelő is volt, jól mutatja, hogy a gyülekezetnek nemcsak múltja van, hanem jövője is – nyilatkozta lapunknak Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Az istentisztelet után jeles alkalomra is sor került: a templom melletti köztéren felavatták Luther Márton reformátor-lelkész illő kompozícióba helyezett szobrát. A szobrot Énisz Péter hartai lakos inspirálta, aki egyúttal finanszírozta is az alkotást. Luther alakját Köhler Péter hartai születésű művész véste kőbe. Köhler volt, aki a kompozíciót megtervezte és koordinálta azt a munkát, amelynek során hartai iparosok kiváló minőségben készítették el a művész elképzelése szerint a szobor hátterét. A szoborkompozíció felállítására – lévén közterületről van szó – a hartai önkormányzat adott engedélyt.

A szobor az éltető lutheri gyökerekre emlékezteti a gyülekezetet, a háttérben látható kapu pedig arra a jó hírre, hogy Isten nyitott kaput adott az emberek elé – hangsúlyozta Gáncs Péter evangélikus püspök a szoborkompozíció megáldásakor (képünkön).

 


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás