A Hazanézőben vendége volt Kiss Benedek költő

2012.12.25 11:40    |    Gábor Erika  

A Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár „Hazanézőben” című sorozatának hetedik rendezvényén a nem kalocsai születésű, de életének meghatározó éveit városunkban töltő Kiss Benedek költő volt a vendég.

 

 

Napi gyász, napi vigasz

Amit megálmodsz -

Az az igaz,

Amit végigélsz -

Az a való.

S hogy mindez mire való?

 

Bennük rejlik

a napi gyász, napi vigasz,

s ezzel éltet a

Mindenható.

(Kiss Benedek)

 

hazanezo_kiss_benedek2_400

 

A tiszta, kemény hangú költeményeiről és gyönyörű, kedves gyermekverseiről ismert Kiss Benedek a könyvtárba vonzotta az egykor volt gimnáziumi osztály- és évfolyamtársakat, akik nagyon gyorsan visszaléptek az időben az iskolás évekhez, és hozzászólásaiknak köszönhetően percek alatt bensőséges hangulatú, beszélgetős délután kerekedett a rendezvényből. Külön említést érdemel Racsmány Mihály, szintén volt osztálytárs, aki a költő visszaemlékezéseit versek előadásával színesítette.

Kiss Benedek felidézte az Akasztón töltött gyermekéveket, amelyek fontosságát kiemelendő megjegyezte: az ember személyisége 14-15 éves korára alapvetően kialakul, amiket utána sajátít el, már nem a lényéből fakadó jegyek. Beszélt édesanyjáról, aki versírásra biztatta, szülőfalujáról, amely elzártságának köszönhetően megőrizte – ma is őrzi – a hagyományos életformát, az emberi kapcsolatokat.

hazanezo_kiss_benedek_280Akárcsak néhány héttel ezelőtt Lisztóczky tanár úr, Kiss Benedek is élete legmeghatározóbb négy évének nevezte a kalocsai gimnáziumban töltött időt, a kiváló tanári kart, a dr. Szvétek Sándor kollégiumvezető által szervezett foglalkozásokat, amelyek testi-lelki táplálékot, erős közösséget, tehát biztonságot adtak a diákoknak.

Budapest és az ELTE már nem az otthont jelentette számára, bár fontos alkotóközegre és -társakra talált itt, hiszen tagja volt a Kilencek csoportjának, és fantasztikus szellemi hátteret adtak az ott működő Egyetemi Színpad előadásai. Hatalmas élmény volt számára, mondta, hogy az első színművész, aki verseit előadta, Latinovits Zoltán volt, akit érdeklődő, kedves, szerény emberként jellemzett.

– Késleltetett nemzedék voltunk – mondta elgondolkodva Kiss Benedek. Az akkori társadalom rosszul tűrte lázadásaikat, fiatalos szókimondásukat, és folyton gátolta műveik megjelenését. Azért csak elérték, hogy a hatalomnak kelljen engedni, és évek múlva ugyan, de mégis kiadták a nemzedék alkotóinak gyűjteményes antológiáit.

Az egyetem után a szabadúszó életformát választotta, ami abban az időben ritkaság volt és kockázatos: akkor még létezett a
„közveszélyes munkakerülés”, mint büntetőjogi fogalom, és volt mit magyarázkodnia egy-egy igazoltatáskor annak, aki nem rendelkezett munkahellyel… Minden írói munkát elvállalt, és hálásan emlékezett vissza az akkori „hivatalos” nagy költőkre, elsősorban Nagy Lászlóra, aki tanácsokkal, biztatással, kapcsolatteremtéssel segítette a fiatalokat. Általa került közel a bolgár költők társaságához, akikkel azután kölcsönösen fordították egymás műveit.

Nemrégiben jelent meg a huszonötödik kötete Napi gyász, napi vigasz címmel. Munkásságát jelentős díjakkal ismerték el („Minden díjat megkaptam, ami nem járt pénzzel” – mondta.) Mintha két ember lakna benne: életműve a felnőtteknek és gyermekeknek szóló versekre osztható, s mindkettő teljes egészet alkot. Lényében együtt lakik a játékos, világra csodálkozó, szeretetre vágyó gyermek és a világ minden szépségét és gyalázatát felmutatni kívánó érett költő.

A kalocsai városi könyvtárban több kötete is megtalálható. Emeljék le a polcról, ha ott járnak, hiszen a költőt igazán élővé azok teszik, akik szívükbe engedik gondolatait, műveit.

 

Kiss Benedek 1943. március 19-én született Akasztón. Középiskolába Kalocsára járt, a Szent István (akkor: I. István) Gimnáziumba. Az ELTE-en szerzett diplomát magyar-népművelés szakon 1967-ben. Egyetemistaként a „Kilencek” nevű költői csoport tagja volt.

Elismerések: Radnóti-díj 1971, József Attila-díj 1979, 1999, A Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje 1994, Horizont-díj 1997, Balassi Bálint-emlékkard 2003, Quasimodo Életműdíj 2011, Arany János-díj 2011.

 


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás