A kalocsai Kákonyi-család művészei

2014.01.02 10:20    |    Prokopp Mária  

I. Konstantina kalocsai iskolanővér, festőművész

 

kakonyi_kennedy_320
Minnesota kincsei, ötrészes dombormű, 1963, ajándék Kennedy elnöknek

 

Kalocsa városa az 1000 éves Magyarország nagy jelentőségű, ezeréves kulturális központja. Az életerős gyökerekből a XX. században is világhírű hajtások sarjadtak. Közülük kiemelkednek a képzőművészek, mint Nicolas Schöffer, Prokop Péter, Tóth Menyhért, Vincellér Imre és mások mellett a Kákonyi család három művésze, Konstantina kalocsai iskolanővér, István és a ferences Asztrik atya. Elevenítsük most meg Konstantina nővért (1908-98), akinek Isten különösen nagy tehetséget és hosszú életet ajándékozott. Mindehhez forrón érző, nagy szívet is kapott, amellyel mindvégig Istent és a Hazáját szolgálta. A hatgyermekes család másodszülötteként, 1923-ban látta meg a napvilágot. A kalocsai nővérek tanítóképzője után Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait 1931–36-ban, már mint kalocsai iskolanővér. Ezután Baján, a rend Tanítónőképzőjében kilenc éven át volt nagy hatású rajztanár, 1936–45 között. Itt az iskola arculatát teljesen újjáteremtette a képeivel és népművészeti dekorációival. Ő tervezte az iskolai színi előadások díszleteit és ruháit, amelyeken rendszeres vendég volt Kodály Zoltán és Sík Sándor is. Konstantina nővér minden diáknak, leendő tanítónőnek megnyitotta a szemét és a szívét a Művészet csodájára, ők a következő évtizedekben sok száz gyermek lelkében lobbantották fel a Művészet szeretetét. Konstantina nővér bajai tanítványai közül többen országos hírű művészek lettek, akik közül az egyik legismertebb Udvardy Erzsébet.

Konstantina nővér az 1930-as főiskolai évektől kezdve közvetlen kapcsolatban állt a főváros kulturális életével. Így részt vett az európai modern építészet számára is jelentős Pasaréti villanegyedben 1934-re felépült ferences plébániatemplom művészeti díszítésében is. 1942-ben ide készítette a Ferences Madonna nagyméretű, aranyozott, festett fém-domborművét, amely korai korszakának fő műve, és ma is a templom ékessége. Szedő Dénes modern ferences költő verses köteteihez is remekművű rajzokat készített. 1943-ra, Árpád-házi Margit szentté avatására a Korda kiadó megjelentette a Királylány című albumát és további festmény-ciklusait.

1945 telén az ostromot Budapesten, az Operaház pincéjében vészelte át, ahol Kodály Zoltán kérésére elkészítette az ott írt műve lemezborítóját.

1946 Karácsonyára jelent meg a Korda kiadónál a teljesen új felfogású Betlehem-festménye, amely a Karácsony ünnepének legmélyebb teológiai értelmezését jeleníti meg. Az Istenszülő Szűz Mária, az Úr szolgáló leánya, a Galamb képében megjelenő Szentlélek Isten fénysugaraival övezve, arany csillagokkal ékes sárga palástban, hold-sarlón állva, lebeg az Ég kékje előtt, és mélyen meghatódva imádja az előtte földgömbön álló gyermekét, az Isten fiát. A koronás Gyermek arany palástját piros színű kis keresztek ékesítik, a dicsfénye is piros, jelezve az önként vállalt kereszthalálával is bizonyított nagy szeretetét az emberek iránt. Kezével szorosan magához öleli a tövisekkel teli fehér, kis Föld-labdát. A lába alatt a hatalmas Földgömb már zöld színű és arany virágokkal ékes, mivel a Karácsony éjjelén a Szent Szűztől megszületett Isten-gyermek elhozta a Világnak a Megváltást: az Örömöt, a Békét és a Reményt. Az Istenszülő és királyi gyermeke fénylő, mennyei látomását angyalok kísérik, akik az Égben Hozsannát énekelnek, és a földön imádják, őrzik, és égő gyertyát tartanak a kis Krisztus király elé.

Kákonyi Konstantina ezzel a művével új korszakot nyitott a keresztény művészet ikonográfiájában. Művészi formában megjelenítette a Karácsony szent titkát, a világtörténelem legnagyobb eseményét: az Isten úgy szerette az általa teremtett világot és benne az Embert, hogy emberré lett, társunk lett, hogy mindnyájunkat részesíthessen az Ő örök boldogságában!

1947-ben Kodály Zoltán közbenjárására egyéves ösztöndíjat kapott a Római Magyar Akadémiára, amely alkalmat adott, hogy eredetiben tanulmányozza Róma és egész Itália 2000 éves keresztény művészetét. Nagy hatással voltak rá az ókeresztény bazilikák expresszív erejű aranymozaik ábrázolásai és valamennyi nagy alkotás lelket formáló sugárzása.

 

kakonyi_ferences_254
Ferences Madonna, aranyozott és festett fémdomborítás, Budapest, Pasarét, Szent Antal plébániatemplom, 1942.

 

 

 

Rómában kapta a rendje főnöknőjétől az értesítést az egyházi iskolák államosításáról, a szerzetesrendek feloszlatásáról, és a kérést, hogy ne jöjjön haza… A teljes kilátástalanság sötétjében érkezett hozzá Isten küldötte, az USA Duluth városából a bencés főiskola igazgatónője, aki meghívta rajztanárnak. 1950-1994-ig itt tanított és dolgozott. Művészete tovább mélyült, s kiállításai nyomán egyre többen figyeltek fel rá. Így, amikor 1963-ban Kennedy elnök látogatására készült Minnesota állam, egyhangúan ráesett a választás, hogy ő készítsen pompás képzőművészeti ajándékot az USA elnökének. Képünkön az elkészült ötrészes dombormű mellett látjuk Konstantina nővért. A mű Minnesota állam természeti kincseit, gazdagságát mutatja be kiemelkedő művészettel.

1992-ben a Keresztény Múzeumnak hazaküldött 68 képét kiállítás mutatta be Esztergomban az egész életét dokumentáló fotók kíséretében. Ez a tárlat volt látható 1996 őszén a kalocsai Művelődési Központ és Ifjúsági Ház nagy sikerű kiállításán, amelyen jelen volt már az 1994-ben hazaérkezett művész is, a rendtársaival együtt. Konstantina nővér Margit húgánál talált otthonra Homokmégyen. Innen költözött 1998-ban az Örök Hazába, ahol immár részese az Isten fénylő boldogságának.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás