Karácsony

2013.12.23 13:54   

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az

ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel

és igazsággal.”

(János 1,14)

Örömteli és egyben megdöbbentő János evangélista bizonyságtétele. Az isteni szó, az isteni beszéd, a rengeteg prófécia és ígéret tetté, cselekedetté, történéssé lett a mi világunkban. Nem csak beszéd immár, nemcsak egy szép remény vagy elképzelés, hanem valóság: Isten a Földre lépett, egy lett közülünk! Szinte felfoghatatlan emberi ésszel az, hogy Urunk vállalja ezt az „utazást”, és mennyei dicsőségét „le-cserélve” megjelenik a tér és idő világában romlandó, emberi testben. „Ha tudná az Isten…” – mondják sokan arra gondolva, hogy milyen nehéz az élet, milyen nehéz embernek lenni, hogy igazán történhetne már végre valami jó. A karácsonyi örömüzenet lényege éppen az, hogy Isten tudja, milyen embernek lenni, mert „közöttünk lakott”. Ennél nagyobb jó nem is történhetett volna velünk, hisz azon a betlehemi éjszakán mindenkit megajándékoz az Isten Önmagával. „Ha tiéd Isten, tiéd már minden” – szól az egyik énekünk. Annyi mindent szeretnénk ebben az életben, annyi mindenre vágyakozunk, annyi minden után futunk, pedig valójában csak egyetlen egy a szükséges. Karácsonykor meg kell látnunk – akármilyen helyzetben is vagyunk, akármi is történt velünk, akármit is hozzon majd a jövendő –, hogy az életünknek igazából csak a Megváltóra van szüksége. Ha Ő a miénk, akkor a minden a mienk; mindaz, ami emberré tesz, ami boldogságot hoz, amire tényleg érdemes feltenni ezt a rövid földi vándorlást. Amikor adventben Őt várjuk, akkor az életünket megváltoztató és boldogságot hozó Istent várjuk, Akiről méltán énekeljük majd Karácsonykor: „Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Szóm és erőm mind oly kevés, hogy elmondhassa néked: Bár felfoghatna tégedet az emberszív és ismeret, hogy megfejthesse titkod!”

Igen, Őt csak csodálni lehet! A betlehemi gyermeket, Aki „nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett…. és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”. Adja Isten, hogy ezzel a szent ámulattal tudjunk rácsodálkozni arra az Istenre, Aki szeretetet, örömöt és békességet hozott világunkba.

Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Hunyadi János

református lelkipásztor

 


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás