A hit

2013.03.02 16:09   

Az egész keresztény életünk a hiten nyugszik. Bűnös voltam, de meghallottam Jézus Krisztus evangéliumát, és azt mondtam: „hiszek Jézusban, el akarom fogadni Őt.” Jézusba vetett hitem megváltoztatta az életem.

A keresztény élet hittel kezdődik. Sok ember vallja magát kereszténynek, de azt elfelejtik, hogy hitben kell élniük. Ha nem hitben élünk, akkor csupán a nevünk keresztény. A hitben járni nem más, mint engedelmeskedni. Hiszem azt, amit hallok vagy olvasok a Szentírásban, és azután megcselekszem. Ez a hit. Nagyon sokszor halljuk, amit Isten mond, és mégsem történik semmi. Miért? Mert nem tesszük azt, amit hallottunk és megértettünk. A hit nem függ a körülményektől. Ha elolvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. részét, akkor sok hithőst ismerhetünk meg. Mivel nehézségeik voltak, szükségük volt hitre. Mivel életünk során gyakran mi is nehézségekbe ütközünk, szükséges, hogy hitünk legyen. Jakab levelében a hitnek csodálatos meghatározását látjuk (2,14-26), nagy igazságot tár elénk. Háromféle hitről beszél. Jakab világosan azt mondja, a hit cselekedetek nélkül halott. Azt mondja, ha hitünk van, de nem cselekszünk annak alapján, akkor haszontalan a hitünk. Egy történetet is elmond. Valakinek fizikai szükséglete van, odajön hozzánk, bekopogtat, kinyitjuk az ajtót, és megkérdezzük tőle: „mit szeretnél”, ő azt mondja: „régen ettem, napok óta éhezek, kérlek, adj valamit enni.” Ránézünk a szükségben lévőre és azt mondjuk neki, mielőtt elküldjük „Annyira sajnállak téged! Imádkozni fogok érted, és kérem Istent, hogy adja meg számodra, amire szükséged van.” Tehát nem osztjuk meg hitünket azáltal, hogy adnánk a szükségben lévőnek. Jakab azt mondja, hogy az ilyenfajta hit: halott. A Biblia arról beszél, hogy ne csupán hallgassuk az Igét, hanem cselekedjünk is annak alapján (Jakab 1,22-25). Nagyon sokan ismerik az irgalmas szamaritánus történetét (Lukács 10,25-37). Egy emberről szól, aki utazott és utazása során rablók támadták meg, kifosztották és félholtan hagyták az út szélén. Egy pap – majd egy lévita – járt arra, szellemi ember, nagyon vallásos, valószínű, hogy éppen templomba igyekezett azon a reggelen. Látta a sebesültet az út szélén, de elment mellette, semmit nem tett hite alapján, ahogy a Lévita sem. Nagyon sokan járnak templomba, és sokan mondják, hogy hisznek Istenben, de nem tesznek semmit, hogy a cselekedeteik által is hirdessék Isten Igéjét. A Biblia azt mondja, hogy ez a hit halott. A történet folytatódik, jön arra egy szamaritánus, aki szintén látta a sebesültet. Ez a szamaritánus mindenét, amije volt, megosztotta a kifosztott emberrel. Ha valóban szeretjük Istent, és a szívünket Isten megváltoztatta, akkor ezt cselekedeteinkkel tudjuk megmutatni. Az Isten iránti szeretet változtatja meg a szívünket, és akkor ez arra késztet bennünket, hogy tegyünk valamit hitünk alapján. Tehát mi a halott hit? Ez csupán az ember elméjében létező hit. Ezek az emberek hallgatják a prédikációt vasárnapról vasárnapra, de az életük soha nem változik meg. Túl sok ma az ilyen keresztény, akik csak vallásosak, de hitük halott.

Engedjük, hogy Isten Igéje megváltoztassa szívünket, hogy ez cselekedeteinkben is megnyilvánulhasson a mindennapi életünkben!

Bálint Miklós
lelkipásztor


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás