Megnyílt a XI. Szelidi Alkotótábor kiállítása

Átadták a felújított Pataji Múzeumot

2013.01.02 21:36    |    -esté-  

Hármas ünnepen vehetett részt a szép számú közönség november 16-án a Pataji Múzeum főépületében, az unitárius templomban. A XI. Szelidi Képzőművészeti Alkotótábor 2012. évi kiállításának megnyitóján átadták a megújult múzeumépületet. Az átadás ideje szinte pontosan egybeesik az egykori dunapataji unitárius templom múzeummá avatásának harmincéves évfordulójával is.

Lapunkban már találkozhattak azzal, hogy egy pályázati támogatásnak köszönhetően felújították a környék egyik kulturális központját, a Pataji Múzeum különleges, erdélyi stílusú templomépületét. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, „Kiállítóhelyek fejlesztése, művészek, alkotók kiállításainak, alkotótáborainak szervezése” célterületre nyújtott be pályázatot, „Pataji Múzeum felújítása” címmel. A pályázat a múzeum főépületének és melléképületének fejlesztésére, külső és belső felújításra irányult, amelyre a község 13.273.903 forint támogatást kapott, a kivitelezés összköltsége pedig bruttó 17.048.357 forintot tett ki. A pályázat segítségével a Múzeum külső és belső felújítását valósították meg. A felújítás a területen található egykori templomépületet és a kis melléképületet is érintette. A pályázat tervezése és kivitelezése során alapvető elgondolás volt, hogy az 1937-ben átalakítással épült templom rendeltetésszerű használatához, műemlék jellegű értékei megőrzéséhez szükséges szakszerű állagmegóvás, felújítás anélkül történjen meg, hogy jellegében megváltoztatásra kerülne. A pályázat zárásaként az ünnepélyes átadáson került sor az alkotótábor kiállítás-megnyitójára.

A zsúfolásig telt templomépületben Schill Tamás múzeumvezető köszöntötte a vendégeket. Beszédében felidézte a múzeum és az unitárius templom történetét. A templom múzeummá való átmentését Pastyik István múzeumalapító történész álmodta meg, és jelentős erőfeszítések után 1982. november 27-én avatták fel múzeummá a különleges, erdélyi hangulatú templomot.

 

museum_atado_460

 

A múzeumvezető kitért arra, hogy egy ilyen felújítás – beleértve a tavalyi teljes körű belső felújítást és eszközbeszerzést – mindig jó lehetőség a továbblépésre és fejlődésre. Kiemelte, hogy mindig rengetegen támogatták a múzeumot – magánszemélyek, intézmények és civil szervezetek egyaránt – és számos visszajelzés mutatja, hogy a patajiak magukénak érzik ezt az intézményt.

Dusnoki Csaba polgármester beszédében a beruházás részleteit elevenítette fel, közöttük több olyan építészeti megoldást, amelyek egy ilyen régi épületnél rendkívül fontosak. Utalt arra, hogy az önkormányzatnak fontos a múzeum épülete és tevékenysége, ezért döntött két nagy pályázati beruházás, a múzeum tavalyi belső, majd az idei felújítása mellett.

Ősz Imréné évek óta a Szelidi Alkotótábor szervezője, a kiállítást megnyitó beszédében – mint az alkotókat és művészi munkát közelről is jól ismerő – személyes hangvételben szólt a Szelidi-tó partján munkálkodó művésztelepről.

A rendezvényt a Dunapataji Fényes Csillag Citerazenekar színesítette rendkívül színvonalas citeraműsorával. A kiállításon a következő alkotók munkái láthatók: Hubert László, Kerekes Jenőné, Kiss István, dr. Kosztyukovics Szergej, Kovács Norbert, Köhler Péter, Kunhegyesi Ferenc, Látó Endre, Lőrincz Gergely, Mindszentiné Kun Mandula, Ranga Tibor, Rendes Béláné, Viczay Lajos. A kiállítás 21 napon keresztül, december közepéig lesz látható.

(Képünkön Dusnoki Csaba beszéde közben, mellette Ősz Imréné, a Szelidi Alkotótábor szervezője, háttérben a citerazenekar.)

 


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás