Adalékok a Jurcsó, Árpád Rt., Petőfi és Kaloprint Nyomdák történetéhez

Requiem a kalocsai nyomdákért

2009.03.20 12:13    |    Asbóth Miklós  

2. A II. világháborútól napjainkig

A háborút követő időszakban a két kalocsai nyomda sem kerülhette el a gazdasági vállalkozásokat érintő államosítási hullámot. A néhai Beke János, a nyomda későbbi vezetője mesélte el a nyomdák államosításának történetét. Beke János nyomdász tanulóéveit a Bakonyi nyomdában töltötte. A háború során, sok kalocsaihoz hasonlóan ő is katona lett és a frontra került. A frontról hazatérve nyomdászként nem tudott elhelyezkedni, és a Margit Malomban vállalt munkát. Ott érte a felkérés, hogy a helyi nyomdai viszonyokat jól ismerő szakember segítsen a kalocsai nyomdák államosításában. 1949. december végén Budapestről Janka Gyula nyomdászt, a Franklin nyomda későbbi igazgatóját küldték Kalocsára a nyomdák államosítása miatt, melyet Janka Gyula és Beke János hajtott végre. Az Árpád Rt.-t felosztották. A nyomda a későbbi Bács-Kiskun Megyei Nyomda NV (nemzeti vállalat) kalocsai telepe lett, a könyvesbolt pedig a szintén 1949-ben alapított Könyvterjesztő NV, későbbi Állami Könyvterjesztő Vállalat kalocsai boltja lett. Abban az időben Kalocsán működött még egy félig-meddig állami könyvesbolt is. A Szikra Kiadó (az MDP, azaz a Magyar Dolgozók Pártja) pártkiadó könyvesboltja a moziépület melletti földszintes házban volt, amely lebontása előtt sokáig konfekció üzletként működött. A bolt vezetője Rozsi Lajos volt, az egykori Árpád Rt. államosított boltjának a vezetője Fehér Gyurka bácsi lett, aki 1960-as nyugdíjazásáig vezette a könyvesboltot. Később a két könyvesboltot összevonták az Állami Könyvterjesztő V. égisze alatt, csak az maradt a nyitott kérdés, hogy a két bolthelyiség közül melyik legyen az összevont bolt. Mivel Rozsi Lajost felhelyezték az Állami Könyvterjesztő Vállalathoz, ahol könyvkereskedői múltam idejében az egyik főnököm volt, Fehér Gyurka bácsi pedig az Árpád nyomda udvarában lakott, megoldódott a bolthelyiség kérdése is: a könyvesbolt a Szent István u. 31. szám alatt működött tovább. Ma is működik: a Balaton Könyvesbolt és Antikvárium.

A Bakonyi nyomda nem élte túl az államosítást. A berendezéseket leszerelték. Kisebb részük a volt Árpád nyomdába került, nagyobb részük a frissen megalapított honvédségi nyomdába került, amely a Filvig köz és a Szent István király út sarkán lévő épületben működött nem hosszú ideig. Abban az időben kezdett Kalocsa katonai garnizonná válni. A katonai nyomda nem kalocsai civil igényeket, hanem a Magyar Néphadsereg igényeit elégítette ki.

A Bács-Kiskun Megyei Nyomda V. kalocsai telepének működése az Árpád Rt időszakához képest szakmai visszafejlődés időszaka volt. A könyvnyomtatás megszűnt, a nyomdatermékek zömét különböző nyomtatványok és űrlapok nyomása tette ki. A nyomda visszafejlődésének oka valószínűleg a vállalaton belüli szakosodás volt, Kecskeméten és a megye nagyobb városaiban történtek a szakmai fejlesztések, Kalocsára a nyomtatványok mennyiségének növelése jutott, amelynek a szűk belvárosi telepen egyre kisebb mértékben tudott megfelelni. Közben a vállalat nevet változtatott, Petőfi Nyomda néven működött tovább, ennek megfelelően a kalocsai nyomda is a Petőfi Nyomda kalocsai telepe lett.

Az egyre súlyosabbá váló helyhiányon némileg segített a nyomda mellett lévő vegytisztító üzlethelyisé-gének átvétele. Tervek készültek új telephely építésére a Ciglédi kertekben, de ezek a tervek sohasem váltak valóra, mert a fejlesztésre szánt pénzeket mindig elnyelték a kecskeméti Petőfi Nyomdában végrehajtott fejlesztések. Csak 1989-ben valósult meg az új telephely, amikor átköltözött a Kossuth Lajos utca 65. sz. alatti egykori, megszűnt tejüzem helyére. Az új telephelyen megindult a szakmai színvonal emelkedése. Egyre jobb minőségű és szebb kivitelű termékek kerültek ki a nyomdából. Azonban, abban a szervezeti formában már nem sokáig működött a nyomda, a Petőfi Nyomdát is elérte a megyei vállalatok közös sorsa, elemeire bomlott, az egyes telephelyek önállókká váltak

A kalocsai telep 1991. március 1-jén Kaloprint Nyomdaipari Kft. néven, önálló nyomdaként folytatta tevékenységét. A szakmai színvonal gyorsan emelkedett. Szép kivitelű, színes, jó kötésben lévő kiadványok kerültek ki a nyomdából. Több olyan képzőművészeti albumot nyomtattak, amely olasz megrendelésre, exportra készült.

Ezt a reményteljes folyamatot szakította meg az egész világot sújtó gazdasági válság, több mint 110 éves működés után álltak le a nyomdagépek a kalocsai nyomdában. Lesz-e folytatás? Ki tudja, hogy valaha újraéled-e a nagy múltú kalocsai nyomda?


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás