Harta 1920–1989

Jelentős történeti munka a község 20. századi történelméről

2012.07.10 22:35    |    -esté-  

Június 8-án mutatták be Hartán a község 20. századi történetét, a helyi németség identitását feldolgozó új kötetet, Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom – Harta 1920-1989 (Argumentum Kiadó, 2011. 221 oldal) című könyvét.

eiler_harta_259A hartai Egyesületek Házában tartott bemutatón dr. Tóth Ágnes történész kandidátus, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár egykori igazgatója méltatta a kötetet, majd a szerzővel Láng József, az Argumentum Kiadó igazgatója beszélgetett. Egy több évig tartó kutatási program végeredménye a könyv: a 2003 és 2006 között lezajlott kutatás eredményeit dolgozta tovább Eiler Ferenc és érlelte könyvvé, a 20. századi Harta monográfiájává. A szerző soltvadkerti származásúként Hartához is kötődőnek tartja magát, kutatási területei főleg a magyarországi német kisebbségekkel kapcsolatosak.

A négy fő fejezetből álló, időrendet követő könyv fő vonulatát az adja, hogy bemutassa: miként változott a hartaiak identitása a jórészt politikától elforduló és munkaközpontú társadalomtól a jelentős mértékben asszimilálódott, identitásszerkezetében megváltozott, részben német származású közösségig. E folyamat kezdő- és végpontjára utalnak az alcímben szereplő és a kutatás időhatárát is jelző évszámok.

A könyv előszavából vett, Eiler Ferenctől kölcsönzött idézettel kapunk választ a kötet központi kérdésére: „Könyvemben az 1920 és 1989 közötti, a nemzetiségi kérdés szempontjából releváns események rekonstruálása mellett arra teszek kísérletet, hogy tisztázzam: a magyarországi nemzetiségi politika és a német nemzetiségi törekvések kölcsönhatása hogyan határozta meg egy német faluközösség sorsát a huszadik században.”

A könyv óriási előnye, hogy a szakma számára is remekül hasznosítható, ugyanakkor elegendően olvasmányos ahhoz, hogy a széles nagyközönség is kézbe vegye. A 32 táblázattal „megfűszerezett” munkát azok is haszonnal forgathatják, akik csak tájékozódni akarnak Harta 20. századi kultúrája felől, de a szomszédos községek kutatóinak is jó viszonyítási pontot nyújt. A könyvet eredeti dokumentumok szövegei és a témához kapcsolódó bőséges irodalomjegyzék zárja.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás