Újrakezdés

2014.01.24 11:58   

Egy-egy új év elején, amikor sok jót kívánunk egymás számára, az emberek közül sokan fogadkoznak, hogy egyes dolgokat másképpen fognak tenni. Például: abbahagyják a dohányzást, az ivást, kevesebbet fognak enni… Fegyelmezettebb életet fognak élni, jobban törődnek egészségükkel, több időt fognak szánni családjukra, szeretteikre. Törődni fognak a lelkükkel, többször fognak templomba menni.

A tapasztalatok szerint sokaknál 2-3 hét múlva minden visszazökken a régi kerékvágásba, és ugyanúgy folytatják, mint azelőtt. Az élet azt is magával hozza néha, hogy rákényszerülünk az újrakezdésre, akár az iskolai tanulmányokban, munkahelyen, vállalkozásban, vagy a közvetlen családban. Vajon van-e lehetőség az újrakezdésre? Ha igen, akkor honnan kaphatunk ehhez erőt, hogy ne valljunk újra és újra kudarcot? Ki ne ismerné a Biblia egyik legszebb történetét a tékozló fiúról és a szerető atyáról (Lukács Evangéliuma 15. rész). Ez a történet a vágyaktól fűtött, a csábításnak és kísértésnek ellenállni nem tudó, meggondolatlan emberről szól, aki reménytelen helyzetbe sodorja magát ez által. Ám, a történet másik fele a szerető atya – a menyei Atyát példázva – visszaváró, visszafogadó, újra esélyt adó szeretetéről, és a megbocsátás nyomán induló újrakezdésről szól. Ez a történet bátorítást akar adni minden ember számára. Mindig van lehetőség az újrakezdésre, bármilyen reménytelennek is tűnjék egy helyzet!

Pál apostol a korinthusiakhoz írott második levele 5,17 versében ezt írja: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, újjá lett minden.” Ez az Ige arról tanúskodik, hogy aki hisz Jézus Krisztusban és személyes kapcsolata van Vele, az újjá tud lenni. Nem saját erejéből, hanem az Istentől kapott erő által, azaz a belül megszületett új ember Tőle kap táplálást az új életre. Az üdvösség elfogadása szempontjából soha nem késő hinni, ezt igazolja az egyik lator esete, aki a kereszten függve az utolsó pillanatban nyert kegyelmet. Ezzel senkit sem szeretnék arra biztatni, hogy elodázza ezt a fontos döntést. Ha azonban a deviancia felé csúszó gyermeküket, vagy széthullani készülő házasságunkat akarjuk megmenteni, vagy helyrehozni, akkor nincs időnk a várakozásra. Ha bármit szeretnénk helyrehozni, amit elrontottunk, akkor itt az ideje az újrakezdésnek. Adjon Isten ehhez kiken-kinek hitet, erőt, kitartást és jó előremenetelt. Szabad ebben is segítségül hívni a mennyei Atyát. Aki nem próbálta még, az tegye meg Istenbe vetett hittel és bizalommal, és tapasztalja meg Isten segítségét!

Bálint Miklós
lelkipásztor


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás