Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2013.09.02 21:55    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

kubinszky_mihaly_275
Kubinszky Mihály

 

címzetes püspök, tanár
(Dunapataj, Pest m. 1824. aug. 1. – Baja, Bács-Bodrog m. 1881. febr. 3.)

 

 

A kalocsai főegyházmegye oktatásügyének egyik irányítója és előmozdítója volt a 19. század második felének közepén. Iskoláit Kalocsán, Szegeden, Egerben és Pesten végezte. 1848. július 5-én szentelték pappá. Felszentelése után Bikityre (ma Bácsbokod) került káplánnak. Rövid bikityi tartózkodás után Bécsben a Frintaneumban folytatta hittudományi tanulmányait, ahol a hittudományok doktorává avatták.

1851-ben Kalocsára került, a papnövelde (nagyszeminárium) lelki igazgatójává nevezték ki, majd egy év múlva az intézet rendes tanára lett. Gyorsan haladt előre az egyházi ranglétrán. 1855-ben tiszteletbeli udvari káplánná, 1860-ban kanonokká és a nagyszeminárium igazgatójává, 1865-ben préposttá nevezték ki. 1867-ben rövid időre megvált Kalocsától, a pesti központi papnövelde igazgatója lett. 1873-ban került vissza Kalocsára. Haynald Lajos érsek kinevezte a főegyházmegye érseki tanfelügyelőjévé. E tisztében haláláig megmaradt. Fáradhatatlanul járta az egyházmegyei iskolákat, ellenőrzött, segített, tanácsokat adott. A tanfelügyelősködés mellett a nagyszeminárium tanára is volt, a zárdai tanítónőképzőben pedig a nevelést és módszertani tárgyakat tanította. 1876-ban tinninai püspökké szentelték és kalocsai érseki helynök lett.

Kubinszky Mihály hívta létre a kalocsai egyházmegyében a tanítóegyleteket. Magyarországon két körutat is tett a tanítóegyletek népszerűsítése érdekében. A tanítás és egyházi hivatalbéli elfoglaltságai mellett gyakran megfordult külföldi szakmai körökben, ahol pedagógiai tevékenysége révén vált ismertté. Halála előtt két héttel indult utolsó tanfelügyelői körútjára. A szabadkai, bajmoki, almási (Bácsalmás) és a bajai tankerületek iskoláit szándékozott meglátogatni. Már utazása előtt sem érezte jól magát, Bajmokon megbetegedett, mire Bajára ért, a tüdőgyulladás teljesen elhatalmasodott rajta. Ott érte a halál. Baján temették el február 25-én. Sírjára kalocsai tisztelői közadakozásból 1882. szeptember 29-én síremléket állítottak.

Kubinszky Mihályról első ízben a századfordulón neveztek el utcát Kalocsán. 1900. november 8-án a Kishalas köz (ma Gábor Áron utca) kapta a Kubinszky utca nevet, amelyhez 1927. december 30-án hozzácsatolták a Nemes (ma Kubinszky) utcát. Az egykori Kubinszky utcát 1948. február 17-én két részre osztották. A Széchenyi úttól keletre lévő részét Fürst Sándor (ma Gábor Áron) utcának, az egykori Nemes utcát Sallai Imre utcának nevezték el. A második névadás 1990. május 17-én volt, a városi tanács a Sallai Imre utca nevét Kubinszky utcára változtatta.

Műve: Tanügyi tapasztalatok, egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. (Szulik Józseffel) Kalocsa, 1873.

Kubinszky utca. (1.) Hrsz: 819. Hossza: 651 m. 1990. május 17-től. A Mócsy János utca torkolatánál a Kossuth Lajos utcából nyíló, a Széchenyi útig húzódó Kígyós városrész béli utca. Korábbi nevei: 1927. december 30-ig Nemes utca, amikor hozzácsatolták a Kubinszky utca (2.)-höz /ma Gábor Áron utca/, és ez volt a neve 1948-ig. 1948. február 17. és 1990. május 17. között Sallai Imre utca.

Kubinszky utca. (2.) A Gábor Áron utca neve 1900. november 8. és 1948. február 17 között. 1927. december 30-án hozzácsatolták a Nemes utcát /ma Kubinszky utca (1.)/.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás