Szabadság

2013.07.28 00:43   

 

A nyár elején, amikor megjön a jó idő, lassan elkezdődnek az éves szabadságok, üdülések. A fiatalok nagy része, akik még nem dolgoznak, felszabadulnak a kötelezettségek (iskola, vizsga) alól, és belevetik magukat a nagy nyári szabadságba. Sajnos nincs olyan nyár, amit ne árnyékolna be néhány tragédia a rosszul értelmezett szabadság nyomán fellépő „lazaság”, meggondolatlanság, könnyelműség miatt.

Amikor egy gyarmati sorból felszabadított afrikai országban a riporterek embereket kérdeztek meg, hogy mit értenek a szabadság fogalma alatt, akkor az egyik fiatal ezt felelte: „Ezentúl ott és úgy közlekedek, ahogy akarok.” Valóban az lenne a szabadság, hogy a járdán száguldozok, veszélyeztetve másokat? Beszélgettem egy lánnyal, aki elszökött otthonról, mert „szabadságra” vágyott. Odacsapódott más „szabadságot” próbálgató fiatalokhoz, akik elvitték buliba. Volt zene, jókedv, ital, drog… és a lány minden önkontrollját elveszítve belesodródott egy olyan helyzetbe, ahol ő már „fogoly” volt. Csak reggel felébredve döbbent rá, hogy kelepcébe került és nagyon kihasználták a helyzetét. A szabadság legtöbbször szabadossággá válik, aminek sokszor súlyos következményei vannak. A szabadság gondolata sokféle nézőpontból közelíthető meg. Én most a szabad akarat oldaláról szeretnék néhány gondolatot leírni. Isten szabad akaratot adott az embernek, ebben is a saját képére teremtve bennünket. Nem beprogramozott robotok vagyunk, hanem gondolkodó és valamilyen erkölcsi beállítottság és ítélőképesség alapján döntő személyek. A döntéseinkért felelősek vagyunk, annak következményeit viselnünk kell. A jó és megfontolt döntéseink jutalma is a miénk, de a rossz döntéseink keserű poharát is nekünk kell kiinnunk. Isten Igéjének – a Biblia – ismerete és annak való engedelmesség, erős és biztos alapot hoz létre, hogy az embernek helyes értékítélete alakuljon ki. Az Istennel való kapcsolat olyan erkölcsi tartást tud biztosítani, amely alkalmassá teszi az embert arra, hogy élni tudjon a szabadsággal, és ne essen bele a veszélyekkel teli szabadosság csapdájába. Isten ma is kínálja ezt a szabadságot minden embernek, és kész megszabadítani azokat, akik hozzá fordulnak egy-egy elromlott helyzet után. Van javítási lehetőség! Éljünk vele! Ebben az értelemben szabadok leszünk arra, hogy nemet mondjunk olyan dolgokra, amelyek kecsegtetőek és első látásra kívánatosak is, de jobban meggondolva ártalmasak lehetnek ránk, családunkra, másokra és akár nemzetünkre is. Szabadok lehetünk a különböző szenvedélyektől is, így nem azok fognak uralkodni rajtunk, hanem mi kerülünk föléjük.

Fogadjuk meg Pál apostol tanácsát: „Mindent szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít.” (I Korinthus 10,23). Kívánok kicsinek és nagynak, pihenéssel egybekötött és jó élményekkel teli nyarat, amelyben vigyázzunk magunkra és egymásra!

Bálint Miklós lelkipásztor


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás