A Kalocsai Városvédő Egyesület közgyűlésén jártunk

Új tervek, új elnökség

2011.03.27 20:57    |    era  

Megtartotta idei első, egyben tisztújító közgyűlését a Kalocsai Városvédő Egyesület. A Viski Károly Múzeum előadótermében csaknem minden egyesületi tag megjelent az alkalomra – bár, mint Romsics Imre régi-új elnök megjegyezte: ez tavaly év vége óta kisebb létszámot jelent.

varos_vedo_280Az elnökség ugyanis felülvizsgálta a több éve taggyűlésre nem járók, tagdíjat nem fizetők listáját, és hatáskörével élve, megszüntette tagsági jogviszonyukat. A jelenlegi tagság aktív, munkájukra, ötleteikre lehet számítani, és ez a lényeg – jegyezte meg az egyesület vezetője.

A közgyűlés meghallgatta – és elfogadta – Romsics Imre elnök és Somorai László ellenőrző bizottsági elnök beszámolóját a 2010. év tevékenységéről. A városvédők minden alkalmat megragadnak, ahol hallathatják szavukat Kalocsa természeti és épített értékeinek megőrzése érdekében, tavaly a volt önkormányzati testületben két bizottsági tag is ezen munkálkodhatott. Hosszas előkészítő és egyeztető szakasz után összeállították a város állattartási rendelet-tervezetét, amely lassan a képviselő-testület elé benyújtható állapotba kerül. Romsics Imre megjegyezte: Török Ferenc polgármesterrel és a jelenlegi képviselő-testülettel biztató együttműködés keretei körvonalazódnak, több közösen megvalósítható célt fogalmaztak meg egyeztető tárgyalásaikon. A megoldásra váró feladatok között kiemelt fontosságúnak nevezte Romsics Imre – és ebben a tagság egyhangúan egyetértett – a városközpont rehabilitációját, a belvárosban található fák, fasorok sorsának megnyugtató rendezését, a régóta tervezett, Szentháromság-téri régészeti feltárás megvalósítását, a temetőbe „száműzött” Kálvária rekonstrukcióját.

A tagság közül többen szorgalmazták: keressék a megoldásokat a hétvégi szórakozásból hazafelé tartó vandál seregek kártételeinek megakadályozására, és a városközpontban, a köztereken, a játszótereken a dohányzás megtiltására.

Az egyesület tagjai a közgyűlésen megválasztották a szervezet új tisztségviselőit – az eddigieknek ugyanis lejárt a megbízatása. Az elnökség egy elnökből – teljes egyetértéssel Romsics Imrét választották újra – és három elnökségi tagból áll. E tisztségekre Pécsi Lászlót, Simon Lászlót és Szabóki Lászlót választották a tagok. Az ellenőrző bizottság elnöke újra Somorai László lett, tagja pedig Regényi Gábor.

Az egyesület havonta egyszer ülésezik, ekkor az aktuális feladatokról, a városban szerzett tapasztalataikról egyeztetnek. Várnak maguk közé minden lokálpatriótát, aki szívesen tenne azért, hogy Kalocsa meglévő értékeit felfedezzék, megőrizzék, és lehetőség szerint újabbakkal gyarapítsák.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás