Javaslatokat fogalmazott meg a városvédő egyesület

2013.03.08 18:55    |    Gábor Erika  

A Kalocsai Városvédő Egyesület tagsága január 24-i ülésén áttekintette és értékelte a városi önkormányzat által rendelkezésükre bocsátott Általános Rendezési Tervet, amely évekre meghatározza az épített és természeti környezet fejlesztését, átalakítását – majd megfogalmazta az elképzelésekkel kapcsolatos javaslatait.

Az ülés témáiról és az ott született döntésekről Romsics Imre, az egyesület elnöke számol be olvasóinknak:

romsics_imre_175– Két nagy napirendi pontunk volt legutóbbi ülésünkön – mondta a Viski Károly Múzeum igazgatójaként és néprajzosként ismert szakember. – Elsőként végigtárgyaltuk a városrendezési terv módosítását, amelyhez már korábban megtettük javaslatainkat. Néhány ponton figyelembe vették az általunk felvetett változtatásokat, de úgy érezzük, vannak olyan elképzelések, amelyekkel kapcsolatban fenntartjuk kifogásainkat. Az egyik ilyen a szálloda mögötti híd után, az út bal oldalán található Csilás-parkba tervezett autóbusz parkoló. Szeretnénk megóvni azt a kis zöld területet, és az a véleményünk, az út másik oldalán jobb helye lenne a tervezett objektumnak. A másik fontos kérdés a Kossuth Lajos utcai Hunyadi kollégium mögötti sportpálya, amelynek a felszámolását tervezi az önkormányzat – szeretnénk, ha ez megmaradna, de jelenleg még nem tisztázódott az épület további sorsa, ezért nem tudjuk, lesz-e erre lehetőség.

Kudarcként éli meg az egyesület, ha nem érnek el eredményeket a javaslataikkal?

– A városi önkormányzat és az egyesület között folyamatos a kapcsolat, nyilván különbözőek a szempontjaink bizonyos kérdésekben. Fontosnak tartjuk, hogy kikérik a véleményünket, és mi továbbra is képviselni fogjuk a számunkra fontos értékek megőrzését. Nem vagyunk könnyű helyzetben, az örökségvédelemmel kapcsolatos jogszabályi és intézményi változások megnehezítik a munkánkat, mert ezek miatt sokkal könnyebben figyelmen kívül lehet hagyni a műemlékvédelem érdekeit, így előtérbe kerül a civil vélemény-nyilvánítás fontossága. Fel is merült közöttünk egy helyi, örökségvédelmi rendelet-tervezet kidolgozása – ehhez kértem a tagok javaslatait, és ha összeállítjuk, be fogjuk nyújtani az önkormányzathoz.

Van-e olyan kérdés, amiben sikert értek el a közelmúltban?

– Igen, még tavaly szót emeltünk a Kossuth Lajos utcában, az uszodával szemben található KRESZ-park megtartása és felújítása érdekében. Először úgy tűnt, nincs esély erre, azonban a legújabb információink szerint talán lehetőség nyílik egy pályázat útján a terület helyreállítására. Elképzelésünk az, hogy a kisiskolás tanulók közlekedéssel kapcsolatos ismereteinek fejlesztésére használja a város a területet. Távlati célunk, hogy egy helyi, alapfokú KRESZ vizsga letétele után járhassanak például kerékpárral iskolába a gyermekek. Aki részt vesz a városi közlekedésben, bizonyára egyetért ennek szükségességével. Javasolták a helyi önkormányzat részéről, hogy készítsünk egy pedagógiai programot a terület ilyen irányú hasznosításáról, és Pécsi László tagtársunk hozzá is látott ennek kidolgozásához.A távlati cél az, hogy a Kresz-park újra a kisiskolás tanulók közlekedési ismereteinek fejlesztését szolgálja

Min dolgoznak az elkövetkező hetekben az egyesület tagjaival?

– Inkább a segítségükkel: a Viski Károly Múzeumban az idei évben egy TÁMOP-os (Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szerk.) pályázati támogatásból négy családi napot szervezünk az ásványtárhoz kötődően. Az első március 10-én lesz. Ez egy alkalmanként hatórás, játékos feladatokból és kézműves foglalkozásokból álló, ismeretterjesztő program, amely az ott kiállított ásványkincs megismerésére irányul. Nagyon érdekesnek ígérkezik, még közös ebédfőzést is tervezünk: stílszerűen kőlevest fogunk készíteni – ha emlékeznek a mesére, ez végül egy igen gazdag és ízletes étel lett. A programot még három alkalommal megismételjük: május 12-én, szeptember 22-én és november 17-én. Számítunk a hozzánk rendszeresen járó kalocsai óvodák együttműködésére, a gyerekeken át a szülőkre, testvérekre, és persze mindenkire, akit érdekel ez a múzeumban újdonságnak számító program.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás