Ők kapják a városi kitüntető díjakat

Javaslatot tettek a megyei kitüntetésekre is

2014.07.13 20:38   

A múlt heti testületi ülésen zárt ülésen döntöttek a képviselők, kik kapják idén a városi kitüntető díjakat. Mint arról lapunkban már írtunk, 1996-ban alkotott rendeletet a testület, hogy az arra érdemeseket a nemzeti ünnephez kapcsolódva kitüntetésben részesíti. Aztán 2013-ban szakemberek javaslatára kalocsai kötődésű emberekkel „nevesítették” is ezeket a díjakat, valamint újakra is javaslatot tettek, és ugyanekkor döntöttek egy új ünnep bevezetéséről is: augusztus 15-ét Kalocsa Város Napjává nyilvánították. Valószínűleg ezen a napon kerül sor a kitüntetések átadására is. Idén annyiban lesz ez még különlegesebb, hogy szobrászművész által készített egyedi díjakat vehetnek át a kitüntetettek.

A képviselők döntése értelmében Kalocsa Városért – Csáky Imre Díjat vehet majd át az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Kalocsa fejlődéséért tett erőfeszítéseiért, támogató segítségéért.

Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díját dr. Lázár Terézia orvosnak ítélte a testület több évtizedes ifjúsági orvosi munkájáért és társadalmi szerepvállalásáért.

Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért – Dreisziger Ferenc Díjat vehet át Geszler Péter atya a város ifjúságának nevelésében nyújtott kimagasló teljesítményéért.

Kalocsa Város Tudományos Munkáért – Tóth Mike Díjat adományoznak Szeleczki Attilánénak, aki a Szent István Gimnázium természettudományos laboratóriumának vezetőjeként nyújtott kimagasló tudományos teljesítményt.

Kalocsa Város Népművészetéért – Király Ilus Díjat adományoz a város Illés Zoltán és Illésné Koszta Krisztina részére a kalocsai néptánc hagyományának ápolásáért.

Kalocsa Város Művészetéért – Haynald Lajos Díjat vehet át Lakatos Ervin a város művészeti életében elért eredményéért.

Kalocsa Város Közművelődéséért – Cziráki Imre Díjat adományoznak Perity István részére a város közművelődésében elért több évtizedes népművelői tevékenységéért.

Kalocsa Város Közszolgálatáért – Bozsó Ferenc Díjat adományoz a város a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége részére az önkormányzattal együttműködve megszervezett munkaügyi programokért, közmunka foglalkoztatás elősegítéséért.

Kalocsa Város Egészségügyéért – Ilk Viktor Díjat kap dr. Hirsch Ottóné, a több évtizedes, a város lakossága érdekében végzett védőnői munkájáért.

Kalocsa Város Gazdaságáért – Vidats István Díjat vehet át dr. Szmola J. Ernő, az EMIKA vezérigazgatója a város életében kiemelkedő gazdasági tevékenységéért.

Kalocsa Város Sportjáért – Vatai László Díjat adományoz a Kalocsai Futball Club részére a városi sportéletben elért kiemelkedő teljesítményéért és eredményeiért.

Kalocsa Város Szociális Munkáért Díjat adományoz dr. Réfy Miklósné részére posztumusz a városban végzett több évtizedes áldozatos és humánus szociális tevékenységéért.

Kalocsa Város Ifjúsági Díjat adományoz 2014-ben Horváth Bálint részére a város ifjúságának szervezéséért és a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatban végzett munkájáért.

A képviselő-testület emellett javaslatot tett a Bács-Kiskun megyei kitüntető díjakra is. Így Kalocsáról Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra Filvig Gyuláné pedagógust; Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díjra Gali Valéria Ilona könyvtárost; Bács-Kiskun Megye Művészeti Díjra Vinczellér Imre festőművészt; Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjra dr. Szabó János orvost; Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért Díjra dr. Bedics Andrea járási hivatalvezetőt; Bács-Kiskun Megye Sport Díjra Kőszegi Ferenc sportegyesületi elnököt, Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díjra Rafael Edit személyügyi ügyintézőt; Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és Mezőgazdaságáért Díjra pedig Guzsván Lászlót, a Chili-Trade ügyvezető igazgatóját jelölte.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás