Vinczellér Imre ünnepi albumát dedikálta

„A művész pályája kiteljesedését éli”

2010.01.01 19:06   

A bevezető mondat a bajai születésű, de ettől fogva Kalocsán és a fővárosban élő festőművész Karácsonyra megjelent, parádés kiállítású, gazdag tartalmú albumából való, melyet Jókai Anna írónő vetett papírra a mű bevezetőjében, amelyben a művész világát kívánta megrajzolni egy olyan pillanatban, amikor ebben a válságos korban elérkeztünk a végtelen kronoszban a kairoszhoz, ahol az idő fordulópontban sűrűsödik össze. Egy ilyen stációhoz érkezett el Vinczellér Imre művészete is. Ennek az a lényege, hogy – az írónő szerint – „a teremtő ember esztétikai ereje nem korlátozódhat arra, hogy az egyszer szerencsésen megtalált kifejezésmódot tehetségére engedje száradni.” Festőnk eddigi életműve a művészi szabadság iskolapéldája, amikor minden alkotása egyéni, különleges, és rabul ejti az embert.

vinceller_imre_380
 

A minden szempontból szerencsés csillagzat alatt megszületett album a karácsonyi könyvpiac szenzációja. Létrejöttében az alkotón kívül a magyar könyvművészet olyan jelesei működtek közre, mint a tekintélyes Luther Kiadó, amely mindvégig szoros figyelemmel követte az album születését az utolsó mozzanatokig, és megjelenését a legjobban időzítette. Galgóczi Andrea, a kötet tervezője és a nyomdai munkálatok előkészítője messzemenően alkalmazkodott Vinczellér Imre képeinek szín- és érzelemvilágához, így az azonosulás az olvasó számára sem nehéz.

A díszes kiállítású festészeti albumok előállításánál döntő fontosságú a reprodukciók színhűsége. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. ezúttal sem cáfolt rá világhírére: a Vinczellér-album reprodukciói a valódi színvilágot tükrözik, igazi élvezetet nyújtva e világ csodálóinak.

December 19-én sokan látogattak el először a Balaton-könyvesboltba, majd utána az Alexandrába, hogy találkozzanak a művésszel, aki szeretettel és tisztelettel dedikálta albumát.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás