„Volt egyszer egy népművelés…”

2018.01.07 11:42    |    G-era  

A városi könyvtár „Tudásklub” című ismeretterjesztő előadássorozatának XXVII. részében a fenti címmel Asperján Istvánné nyugalmazott igazgató és Perity István – szintén nyugdíjas – népművelő emlékezett meg Kalocsa sok nevet és átszervezést megélt művelődési intézményéről és annak tevékenységéről.

Kezdetben vala a kultúrház, avagy művelődési ház – az előző társadalmi rendszer célul tűzte ki a
„tömegek” felemelését (szellemi értelemben), és ehhez egy országosan kiépített intézményrendszert: a művelődési házakat, népnyelven kultúrházakat hozott létre. A történeti áttekintést Perity István kezdte, visszanyúlva egészen a múlt század ötvenes éveihez (magát a népművelés fogalmát 1948-tól kezdték használni). Ámbár, mint mondotta, mehetünk még messzebbre is a múltban, hiszen az 1945-ös rendszer felállása előtt is létezett kultúra, és annak szintjei, különböző egyletek, klubok formájában.

asperjanperity1_450
 

A művelődési házak mellett, mondta Asperjánné, a könyvtárakat és a mozikat tartották számon a nép szellemi gyarapítása színtereiként – tudj’isten, miért, de a múzeumok, közgyűjtemények, színházak, koncerttermek valahogy kimaradtak ebből… Az egész folyamat felülről szervezett volt, viszont kétségtelen nagy előnye volt, hogy a tevékenységhez megfelelő anyagi forrásokat is rendeltek.

Az előadás színhelyét – a Nagyszeminárium épületéről van szó, amelyben a városi könyvtár is működik – művelődési házként 1977. november 25-én avatták fel. (Figyelem, lehetőség egy szép, kerek évforduló megünneplésére!)

asperjanperity2_450
 

A Művelődési Központ 2006-ban történt elköltöztetéséig nagyon sok színvonalas, az itt dolgozók által kitalált és megvalósított rendezvény és aktív közösségi élet színhelye volt az intézmény. Zenei, ismeretterjesztő, művészeti előadások, tanfolyamok, klubok töltötték meg a hét minden napján a házat. Néhány példa: Nemzeti Filharmónia bérletsorozat, Zenélő Udvar, Pódium bérletsorozat, és a saját ötletből létrehozott, rendszeres programok: Pünkösdi Koncert, Rock Fars-Hang, Folk hátán Folk, Nemzetek Napjai. Ez utóbbi programsorozat tíz év alatt 18 összművészeti rendezvényt jelentett kiállításokkal, koncertekkel, a tudományos élet jeles képviselőinek előadásaival, gyermekprogrammal, gasztronómiai bemutatókkal, zenével és filmvetítésekkel, melyekből 86 ország életét, népeit, kultúráját ismerhettük meg!

Asperjánné Klári elmondta, hogy ez a program rendre kivívta az érintett nagykövetségek elismerését, és a szervezéskor kialakult kapcsolatok hosszú időre megmaradtak, mint a munkájukat segítő források.

Ez idő alatt indult el – némi átalakulással – máig tartó diadalútjára a Paprika Napok című rendezvénysorozat, majd a hozzá kapcsolódó főzőverseny is. Előbb, mint hagyományos szüreti mulatság, melyet pár év múlva már a város és a környék jelentős fűszernövénye köré szerveztek.

De volt – ugye, emlékeznek? – KAJÁLIS a sportpályán, nagy sikerű Népek Zenéje hangversenysorozat, Szent Iván éji mulatság, és ezekben az években indult el a Fazekas- illetve a Képzőművészeti Alkotótábor, amelyek színvonalas és vonzó alkalmakat teremtettek a fiataloknak ahhoz, hogy a már sikeres alkotóktól leshessék el a szakma csínját-bínját. Ja, és ki ne maradjon az 1968 óta megrendezett Duna Menti Folklórfesztivál, amely ma is a város egyik legnagyobb jelentőségű programja.

Asperján Istvánné borúsan beszélt a napjainkig bekövetkezett változásokról. Teltek az évek, a népművelésből közművelődés lett, majd napjainkra kulturális szolgáltatás. Régen a népművelő azért kellett, hogy felemelje a népet az elit kultúrához, mára az elit elvált a lakosság zömét jelentő „nép”-től, akik fogyasztóként a silányságot kapják nap mint nap. Reményét fejezte ki, hogy az alakuló új elit, a tehetős kisebbség belátja a kultúra támogatásának fontosságát, és a társadalom életének ez a nélkülözhetetlen színtere visszakerül az őt megillető helyre.Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás