XXXX. évfolyam 2. szám – 1916. január 8.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.01.18 12:56    |    Összeállította: Takács Karolina  

Színi előadás a főgimnáziumban. A kisebb-papne-velőintézet növendékei január 2-án délután a főgimnázium impozáns dísztermében igen szép színjátékkal kedveskedtek nagyszámú vendégeiknek, kiknek élén láttuk Várady Lipót Árpád érseket és Klebelsberg Kuno gróf közoktatási államtitkárt. A „Rejtett gyémánt” című 2 felvonásos színmű Szent Elek rendkívül érdekes életéből van véve, s az apai háztól távol évekig zarándokló, majd e ház előtt ismeretlenül elhalt ifjú erényeit mutatja be. A darab szereplői nem igénylik, hogy a nyilvános kritika valamennyiükkel külön-külön foglalkozzék. Mindannyian nagy ambícióval, szép sikerrel, több helyütt drámai hatással játszottak. Az öreg koldus, Bibulus, Alexius, s annak atyja nagyon jó alakítást végeztek. A zeneszámokat az itt maradt tanulók s a kalocsai műkedvelő tanulóifjak zenekara adta elő. Külön ki kell emelnünk a színpadi dekorációt. Néhány egészen új s igazán szép cortinát láttunk.

A megveszett tehén tejéből ittak. Izgalmas és már-már a rémülettől határos napokat éltek át most Németbólyban és környékén, legfőképpen Mo-hácson. Két héttel ezelőtt történt: Schneider Árminné né-metbólyi földbirtokosnőnek egy kulyája megveszett és megharapott egy fejős tehenet. A cselédség a kutyát lebunkózta és elföldelte anélkül, hogy akár a földbirtokosnőnek, akár a hatóságnak bejelentette volna. Így esett azután meg, hogy a megmart tehén tejét tovább is forgalomba hozták, miután Schnei-derné állandó tejszállítója a németbólyi tejcsarnoknak s a mohácsi piacnak. Eddig már Németbólyból és Mohácsról mintegy 15-en Budapestre utaztak a Pasteur intézetbe. Né-metbólyban és Mohácson mintegy 200 ember van, akik a megveszett tehén tejét itták, vagy akik az abból készüli tejterméket fogyasztották. E ritka esetnek különös komolyságánál fogva kérdést intéztek a Pécs városában gyakorló, közismert orvosokhoz, akik készséggel adtak választ, illetve véleményt, amely az érdekeltekre nézve rendkívül megnyugtató. Az orvosi vélemények lényege az, hogy ha nincs a szájon vagy belekben valamely seb vagy horzsolás, tisztán a tej útján csaknem ki van zárva a fertőzés.

Kitüntetett földink. Lakatos Sándor 38. gyalog ezredbeli szakaszvezetőt az orosz harctéren tanúsított hősiességéért ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás