100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.24 21:00   

XXXXI. évfolyam 12. szám – 1918. március 23.


Színielőadás a zárdában

Petrovácz József igazgató névnapi üdvözlésére az Iskolanénék kalocsai leánynevelő intézetei március 18-án ünnepséget rendeztek, melynek műsorán háromszólamú karéneken és Medvedt M. beszédén s Jámbory Ella zongorajátékán kívül két színmű is szerepelt. Kozák Jolán
„Amit az éjszaka beszélt” daljátéka volt az első, majd Erney Poldini „Vadrózsa” tündérjátéka volt a másik. Előadás után az ünnepelt megköszönte a jól sikerült ünnepséget.

Óvakodjunk a himlőtől

Kalocsán a Gödrökben egy szökött katonán teljesen erőt vett a hólyagoshimlő s csakhamar bele is halt. A környék szegényebb népe sűrűn érintkezett vele, félő, hogy a járvány el fog terjedni a városban. Ezért a községi orvos és az elöljáróság a következő rendszabályokat léptette életbe. Ha valahol himlős betegedés történik, azonnal jelenteni kell a hozzátartozóknak, vagy azoknak, akik a betegségről tudnak. Ha ilyen beteg lakására kiteszik a vörös cédulát, a lehető legszigorúbban tilos a lakásba bemenni engedély nélkül. Akik a rendelkezést áthágják, a törvényszéken kerülnek feljelentésre, s szigorú eljárás indul ellenük.

Vaskoronarend egy kalocsai tisztnek

Hammer József kalocsai kir. adótiszt, tart. honvéd főhadnagy az ellenség előtt tanúsított kiváló vitézségéért a Károly kereszttel, két Signum laudissal, a III. oszt. katonai érdemkereszttel tüntették ki. Legutóbbi olasz offenzívánk alkalmával századának néhány emberével fényes győzelmet aratott egy fontos hegycsúcs elfoglalásakor, hogy fölöttes parancsnoksága ismét kitüntetésre terjesztette fel. A hős édesanyjához szabadságra jött haza Kalocsára, majd újból visszament a frontra, ahol újabb kitüntetést kapott: a III. oszt. vaskoronarendet kardokkal.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás