100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.07.08 12:18   

XXXXI. évfolyam 21. szám – 1918. május 25.

Vásár Kalocsán

A kalocsai legközelebbi országos (Úrnapi) vásár folyó év június 2-án lesz, amelyre járványmentes helyről bármiféle állat behajtható.

Pontosan kell kezelni a hírlapokat

A hírlapok pontos kézbesítése érdekében a kereskedelmi miniszter rendeletet intézett valamennyi postahivatalhoz. Köztudomású ugyanis, hogy a háborús közlekedési viszonyok nehézségei miatt az újság postai kézbejuttatása sokszor nagy késedelemmel jár. Sok esetben azt is panaszolják az előfizetők, hogy egyes számok egyszerűen kimaradnak.

A cipők áráról

A kormánynak a cipő és bőráru kereskedelem korlátozása tárgyában közzétett rendelete értelmében május 15-től kezdődően csak hatósági engedély (jegy) ellenében szabad és lehet olyan árucikkeket venni és kiszolgáltatni, készíttetni. Mindezek ára hatóságilag van megállapítva. Az árun szembeötlő helyen kifüggesztve kell lenni. Egy ilyen hirdetmény a községházán is, hirdető oszlopon is közzé van téve a lakosság tájékoztatására. Magába foglalja a rendelet a lábbeli javításokat is.

Bonyodalmak a hadisegélyek körül

Pár hónappal ezelőtt Kalocsa képviselőtestülete a hadisegélyek törvényes rendezése céljából bizottságot küldött ki. Május 23-án osztották volna ki az új segélyt, mely a rendelettel átlagban még kevesebb volt, mint a régi, s még két hónapot is kihagytak. Elkeseredés tört ki, zsivaj és színhelye lett a községháza. A vezetőség kihirdette, hogy a sérelmeket orvosolják.

Gramofon lemezek érkeztek

100 darab Gramofon és 1000 darab Gramofon lemezek érkeztek Goldberger József kalocsai órás, ékszerész boltjába – a Nagytrafik mellett. Minden Gramofon vevő 400 tűt kap ingyen.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás