100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.22 19:49   

XXXXII. évfolyam 35. szám – 1918. augusztus 31.


Kitüntetés

Grósz Géza kalocsai lakost a kiadóhivatal nyomdájának derék alkalmazottját, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért már másodízben az ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.

Telekkönyvi kiigazítás Öregcsertőn

Öregcsertőnek önálló nagy községgé történt átalakulása következtében Öregcsertő község telekkönyvének kiigazítása vált szükségessé. A kiigazítási és hitelesítési eljárás Öregcsertő községben 1918. évi szeptember 19-én fog kezdődni. Az érdekeltek az igazoló okmányokkal a bizottság előtt okvetlenül jelenjenek meg.

Irodamegnyitás

Dr. Fodor Hermann ügyvéd a katonaságtól hosszabb időre szabadságoltatván, ügyvédi irodáját újra megnyitja.

A frontra újra szabad csomagot küldeni

A kereskedelmi miniszter rendelt útján közhírré téteti, hogy a frontra újból szabad csomagot küldeni. A miniszter egyben figyelmezteti a katonák hozzátartozóit, hogy élelmiszereket ne tegyenek a csomagba, mert feltétlenül megromlanak és élvezhetetlenné válnak.

Wolf fotóműterem

A kalocsai Wolf fotóműterem minden állomásra bérmentve és ingyen csomagolással szállít elsőrangú fényképnagyításokat 50 koronáért. Jó fénykép és 20 korona előleg kéretik, több utánvéttel.

Malombetiltás

A részteleki malom működését a járási hatóság beszüntette, a raktáron talált és az őrlési tanúsítvánnyal el nem látott körülbelül 1 wagon (100 mm) gabonát lefoglalta. A kihágási eljárás folyik.

Beiratkozás

A helybeli elemi iskolákban szeptember 2.3. és 4-én lesz. Veni Sancte szeptember 5-én. Figyelmeztetnek a szülők, hogy gyermekeiket, akik már a hat évet betöltötték és 12. évet nem múlták felül, beírassák. A beiratkozásnál hozzák magukkal a gyermekek születési bizonyítványát, hogy az iskolai anyakönyvbe a pontos adatok bevezetésre kerüljenek.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás