100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.23 14:25   

XXXXII. évfolyam 38. szám – 1918. szeptember 21.


Dohány kiosztása méhészek részére

A pénzügyminiszter úr a Kalocsavidéki Méhészek részére nagyobb mennyiségű dohányt utalt ki. Felhívatnak az egyesület méhésztagjai, hogy 2 korona tagsági díjuk befizetését igazolva, az átvételre Deák Imre méhészeti felügyelőnél mielőbb jelentkezzenek. Egy-egy csomag ára 30 fillér. Minden méhész 24 csomag átvételére van jogosítva.

Adomány

Szemes Simon a helybeli jótékony Nőegylet útján az eperföldi iskolás gyerekek számára beszerzendő tanszerekre 20 koronát és 6 darab papírtáblát adományozott, melyeket rendeltetési helyükre juttatnak.

A bortermelési adóról

Érik a szőlő, maholnap megkezdődik a szüret, tisztában kell lenni a bortermelési adóról szóló 1918. évi I. törvénycikk rendelkezéseivel. Ez a törvény folyó évi január hónap 6-án lépett életbe és visszaható rendelkezéseket tartalmaz az 1917. évi termésre is. Az új adó mellett az 1892. XV. törvénycikkben megállapított borfogyasztási adótételek változatlanul megmaradtak.

Katonai kitüntetés

Hammer József honvédfőhadnagynak a Károly csapatkeresztet, a legfelsőbb dicsérő elismerést a vitézségi érdem szalagján a kardokkal, harmadosztályú hadidíszítményes katonai érdemkeresztet kardokkal, harmadosztályú vaskoronarendet hadidíszítményekkel és kardokkal adományozták. A kalocsai vitéz a háború kezdete óta különböző harctereken teljesít hazájának önfeláldozó szolgálatokat.

Halál a vasúti állomásnál

Schnábel Ede kalocsai kárpitos mester szeptember 13-án a vasúti állomásnál hirtelen összeesett és meghalt. Szívszélütés érte. Temetése szeptember 15-én volt.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás