100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.27 19:12   

XXXXII. évfolyam 39. szám – 1918. szeptember 28.


Kitüntetés

Behr Géza főtüzért az ellenség előtt tanúsított bátor magatartásáért a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Kovács István tüzért meg a bronz tüzérségi éremmel.

Zsírcsere akció

Folyó hónap 30-án kezdődik, s tart október 10-ig az akció. Mindazok, akiknek nélkülözhető zsírjuk és szalonnájuk van, 16 és 14 korona árban Urbán József kalocsai henteshez beszállíthatják. A beszállított zsírért a következő cikkek kaphatók maximális árban: cukor, talpbőr, orsó lencérna, pamutcérna, cipő, ruhaszövet, lószerszám kötélből, lószerszám bőrből, szekér. Az átvételi elismervényt Süss Manónál lehet beváltani.

Villamos vasút

A Budapesti Helyiérdekű Vasútak RT. magához váltotta a Dunapataj-Kalocsa-Baja útirányú vasút koncesszióját és megvette a Kunszentmiklós-Dunapataj helyiérdekű vasút részvényeinek zömét, s egyúttal engedélyt kapott a Budapestről Kunszentmiklósig vezetendő villamos vasút építésére is. A részvénytársaság hamarosan 10 millió befektetésével a jelzett állomások irányában villamos vasutat szeretne építeni.

Jegyzői állás Foktőn

Választás útján folyó hónap 24-én töltötték be Foktőn a vezető jegyzői állást. Az állásra összesen nyolcan pályáztak. A járási főszolgabíró Kesserű Kálmán, Mándics Márk és Rozgonyi László jegyzőket jelölte. A képviselőtestület egyhangúlag Kesse-rű Kálmánt választotta meg.

Köszönet

Salamon Mór úr 25 koronát adományozott a Krajcáregyletnek, melyet hálásan köszön az Elnökség.

Ügyvédi iroda újra kinyit

Dr. Fazekas Lipót ügyvéd hadbavonulása miatt négy esztendeje lezárt ügyvédi irodáját újból megnyitja s azt személyesen vezeti.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás