100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.06 19:05   

XXXXII. évfolyam27. szám – 1918. július 6.


Várossá alakulás ügye

A kiküldött bizottság Kleiner Lajos püspök, érseki helynök elnöklete alatt folyó hónap 3.-án a községházán megtartotta első tanácskozását. Ennek alapján megkezdték azon adófizetők névaláírását összegyűjteni, akik a várossá alakulást szeretnék. Kérik a lakosságot, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz minél többen.

A cukorról

A cukorközpont értesítése alapján a szénszállítási zavarok és a szénhiány miatt a cukorgyárak legnagyobb része nem dolgozhatta fel répa készleteinek jelentékeny részét finomítvánnyá vagy kristálycukorrá, hanem csak nyers cukrot állíthatott elő. A finomított készletek kifogyása miatt rövidesen sor kerül a nyers cukor forgalomba hozatalára. Felhívják a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló finomított és kristálycukor mennyiségeket a legnagyobb takarékossággal használja fel és alkosson abból tartalékot. A tartalékból gyógyszertáraknak, kisgyermekek, betegek szükségletét fedezze azokban a hónapokban, mikor csak nyers cukor érkezik.

Adomány

Povischil Richárd apát-kanonok az ifjúsági egyesületnek 300 K-t, a Szent Vince Egyletnek 200 K-t adományozott.

Előfizetési felhívás

A papírdrágaság és a munkabér rohamos emelkedése miatt a lap szerkesztősége és kiadóhivatala, a laptulajdonosok hozzájárulásával felemelte a lap előfizetési árát 12 koronára.

Figyelmeztetés

Mindazok, akik felesleges gabonájukat ez ideig nem szállíthatták, azok feleslegüket folyó hónap 8, 9.-én még mindig beszállíthatják. A gabona átvétele után a járási hatóságnál átvehetik az utalványokat a kiválasztandó cikkekre vonatkozólag.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás