100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.06 19:18   

XXXXII. évfolyam 28. szám – 1918. július 13.


Felülfizetések

Fajszon Rubold István nagyvendéglős helyiségében a hadi özvegyek és árvák javára rendezett bál alkalmából felülfizettek: Pap János 10 K., Pintér István, Csicsmanczai Károly, Szabó Károly, Hóner Márton 6-6 K., Szamolai Anna 2 K., Szényó Aladár, Sági András, Ifj. Nagy János, Ná-nai Lajos, Szilágyi Péter, Szántó Gyula, Barna Viktor, Spitzer Mór, Fekete István, Szamolai István 1-1 koronát.

Betörés

Pécsi Sándorné (Fekete Borbála) drágszélpusztai asszony a minap panaszt tett a rendőrségnél, hogy folyó hónap 1-jén azon idő alatt, amíg ő hazulról távol volt aratni, a lakásába betörtek. A ház utcai szobájában lévő ládából, melyet előzőleg felfeszítettek 1270 koronát elloptak. A károsult asszony nyomban megnevezve a betörőt is, aki ő szerinte nem lehetett más, mint a pusztán mindenki által ismert Végi Ferenc rokkant katona, aki kéregetésből tartotta fel magát, s a házban is sűrűn megfordult. Aznap látták a betörőt az öregcsertői állomáson, ahonnan valahova elutazott. A nyomozás folyik.

Köszönet

András Mihály tűzkárosult mindazon uraknak, rokonoknak és barátoknak, akik adományaikkal az őt ért tűz miatti káreset alkalmával segítségére voltak, ezúton is hálás köszönetét fejezi ki.

Cukor ügy

A cukor ügyben előforduló kérések vagy panaszok naponként délután fél 5 és fél 6 óra közti időben adhatók elő a járási hatóság előtt. Más időben efféle ügyben felvilágosításokat nem adnak.

Szabad árverés

Uszódon özv. Benedek Illésné háza négy szobával, udvarral, a ház után félhold kert s gyümölcsössel együtt folyó év július hónap 28-án délután 4 órakor szabad árverésen eladatik, vagy kiadó. A venni szándékozók ott a helyszínen megjelenhetnek.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás