100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.11 19:52   

XXXXII. évfolyam 30. szám – 1918. július 27.


Cipőkészlet kifosztása

A járási hatóság alábbi rendelete: tekintettel a készlet nagyon csekély voltára, a hatóság értesíti a közönséget, hogy szükséglet bejelentéseket ez alkalommal mellőzi. A rendelkezésre álló 120 pár cipő és 380 pár bakancshoz való készletből elsősorban a közalkalmazottakat, azoknak iskolába járó gyermekeit részesíti. Főleg azokat, akik semmilyen hatóságtól vagy intézménytől cipőre való anyagot nem kaptak. A kisebb fizetésű, nagyobb családok is előnyben részesülnek. Az új cipőket a jelen készletből a kalocsai iparosok és a járásbeli mesteremberek állítják elő, akiknek a jövő hét folyamán az illetékes községi elöljáróságnál jelentkezni kell. Az utalványokat a jelentkezők számbavétele után a főszolgabíró adja ki.

Szerencsétlenségek Foktőn

Kovács Karmassin Imre foktői lakosnak hat éves fia leesett a szénával megrakott kocsiról és a lovak alá került, melyek agyontaposták. Sipos Péter volt foktői lakosnak tizenkilenc éves Anna nevű lánya a gőzgép tetején dolgozott s a dobkerékbe lépett oly szerencsétlenül, hogy a kerék a bal lábát tövéből kiszakította, s a lány a helyszínen meg is halt.

Katonai kitüntetés

Pirisi Sándor 1876. évi születésű drágszéli lakost vitéz és bátor magatartásáért a bronz vitézségi éremmel tüntették ki.

Mák szétosztása

A kalocsavidéki Tisztségviselők beszerzési csoportja mákot oszt szét az előjegyzett tagok között július 29-én és 30-án. Ezeken a napokon a megmaradt csekély mennyiségű köles is kiosztásra kerül azon tagok között, akik még eddig nem kaptak. Felkéretnek a vidéki tagok is, hogy az általuk jegyzett cikkeket a fenti napokon szintén vegyék át.

Összeállította:

Takács Karolina
Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás