100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.01.05 20:40   

XXXXI. évfolyam 38. szám – 1917. szeptember 22.


Katonai kitüntetés. Salacz I. György kalocsai illetőségű főhidászt az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a bronz vitézségi éremmel tüntették ki.

Járási szénbizottság megalakulása. A nagy szénhiány miatt a rendelkezésre bocsátandó szénmennyiség arányos elosztása céljából a 72. M.E. s a vonatkozó alispáni rendelet alapján folyó hónap 21-én Madarász Elemér h. főszolgabíró elnöksége mellett megalakult Kalocsán is a járási szénelosztó bizottság és haladéktalanul meg is kezdi működését.

Felhívás. Ezúton is felhívják az iparosokat, hogy akik eddig burgonyát beszerezni nem tudtak, azok vasárnap délután 2 órától 4 óráig az Ipartestületben jelenjenek meg összeírás végett. A jegyzéket a burgonya központnak kell benyújtani, hogy abból a szükséges mennyiséget meg tudják állapítani.

Büntetés. Vargacz Jánosné kalocsai lakost búzának 60 koronáért való árusításáért 300 korona pénzbüntetésre és 15 napi elzárásra ítélte.

Miért drága a cipő? A háború alatt már sok mindenről lemondtak. De a cipő olyan cikk, amelyre különösen télen szükség van. Tapasztalható, hogy a cipész nem vállal megrendelést, mert bőrt, de leginkább talpbőrt nem kap, vagy uzsora áron jut hozzá. Hiába maximálták a bőr árát, mégis más a forgalmi ár. Az idegen gyárak lerakatainál aránylag mérsékelt áron lehet cipőt kapni, mert a kisiparos a bőrhöz külföldön jut hozzá. A külföldi cégek sokszor silányabb áruit árulják így, s kénytelenek a vevők megvenni.

Birtok eladás. Dunapataj – kalocsai országút mellett fekvő 44.000 négyzetöl kiterjedésű I. osztályú szántóföld eladó örökáron. Bővebb felvilágosítást lehet kérni Vargacz Józsefnél, Kalocsa – Kígyós utca 65. szám alatt.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás