100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.12.10 17:01   

XXXX. évfolyam 47. szám – 1916. november 18.


Jegyzőválasztás Miskén. Miske községben a vezető jegyzői és adóügyi jegyzői állást folyó hónap 11-én töltötték be. A vezetői jegyzői állásra egyhangúlag Szekrényessy Istvánt, eddig ottani derék adóügyi jegyzőt választották meg, az adóügyi jegyzői állásra pedig Helfer Gyula fajszi segédjegyzőt.

Tolvajjárás. Gubány Jánosné Király Mária negyvenszállási asszonytól ismeretlen tettesek kamra ajtajának lakatját letörve két posztó kabátot perzsa gallérral, hét derékaljat, 10 kg vajat, 10 kg túrót elloptak. Az összes kára 850 korona. A nyomozás folyik.

Borzalmas rablógyilkosság. Két elvetemült ember borzalmas rablógyilkosságot követett el november 1-jén 4-5 óra között a Halashoz tartozó Rekettye pusztán, melynek Berki Sándorné földbirtokosnő és kisbérese esett áldozatul. A jelzett napon 3-4 napon között két ember foltozó munka kérés címén állított be a tanyára. A gazdasszonyt több szúrással ölték meg, a fiú fejét pedig vasvillával teljesen szétverték. A gyilkosok azért, hogy a hullákra azonnal rátalálni ne lehessen, a gazdasszonyt holttestét az árnyszékre vitték, annak ajtaját ráreteszelték. A fiú holttestét pedig szalmával letakarták. A szörnyű gyilkosságot a fiú 12 éves öccse fedezte fel. A részletes nyomozáskor megállapították a két tettest, melyet a szomszédok is igazolták.

Ostyaexport Kalocsán. Kellemetlen meglepetésben részesültek azok a plébánosok, akik ostyaszükségletüket Csehországból, vagy Ausztriából szerezték be. Ugyanis a szállítók kénytelenek voltak liszthiány miatt az ostyasütést beszüntetni és így azok, akik nem voltak berendezkedve ostyasütésre, vagy a megfelelő lisztet nem szerezték be, a legnagyobb nehézségek árán tudták csak ostyaszükségletüket kielégíteni. E hiányon szeretnének segíteni egy 1914-ben szerzett ostyasütő géppel, mellyel kifogástalan, fehér, selyemfényű ostyákat lehet sütni. A felsőbb hatóságok tudtával meg is kezdődtek a szállítások.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás