100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.02.06 09:59    |    Takács Karolina  

XXXIX. évfolyam 6. szám – 1915. február 6.

Sebesültjeinkért. Kórházunk belső életében a sebesültek csekély számánál fogva semmi nevezetes esemény nem történt. Készülődnek sajnos az új sebesültek érkezésére. Ezúttal csupán a szeretet adományok nyugtázására szorítkoznak: pénzbeli adományok, természetbeni adományok.

Tízéves kongregációi jubileum. Szépen sikerült, kedves ünnepség keretében ülte meg a kalocsai férfi-tanítóképzőintézeti Mária-Kongregáció fennállásának 10 éves fordulóját. Délelőtt 11 órakor ünnepélyes tagfelvétel volt. Délután 5 órakor a képzőintézet zenetermében ünnepi gyűlést tartott a kongregáció. Haydn opera 3. Nr. 5. darabját adta elő nagy tetszéssel a zenekar, majd az ünnepi beszéd következett. Majd Ivánovics István növendék szólója következett, aki a Nagyasszonyunk című ének egy versszakát adta elő. Majd a kongregációk rövid, könnyen áttekinthető történetét ismertették. A továbbiakban az énekkar által előadott Pázmány-féle: Ó dicsőséges című ének, majd Horváth Gyula növendék szavalata, a záróbeszéd és az énekkar által előadott Zászlódal következett. A záróbeszéd a kongregáció áldásos tevékenységének részletes méltatása volt s utalt a többi közt arra, hogy a kongregációnak még nincs könyvtára. A gyűlésen Várady L. Árpád érsek buzdító beszédet intézett a kongreganistákhoz, 100 koronás adományával járult hozzá a könyvtári alap létesítéséhez s azóta a buzgó ifjak lelkes mecénásoktól már tekintélyes összeget, és nagyszámú könyvet gyűjtöttek össze. A további öntudatos kongreganista munkára való felbuzdulás s egy szép kis könyvtár megteremtése lett közvetlen eredménye az igen szépen sikerült ünnepélynek.

Tanítóink s a háború. Szent-györgyi Lajos a kiskunhalasi királyi tanfelügyelőségi kirendeltség vezetője egy kimutatásban számol be tankerülete, tanító személyzetének a háborúval kapcsolatos mozgalmakban való részvételéről. Megsebesült 15, elesett 1, hadifogságba került 1 tanító. A legutóbbi sorozáson bevált 19 tanító. Hadikölcsönt jegyzett 103 tanító 4200 K. értékben. A hadbavonultak családjai részére a háború tartamára számos tanító fizetésének 1%-át is felajánlott, mely összeg 1773 K. 95 fillért tesz ki. Szövetségi s más jelvényeket vásárolt 32 tanító 32 K. értékben. Aranyat vasért cserélt 43 tanító. A katonák karácsonyfájára a tanítóság 3475 K. 94 fillért gyűjtött. Az iskolák 1355 kg szedercserje-levelet gyűjtöttek. Az iskolában készült: hósapka 1240 db, haskötő 250 db, érmelegítő 694 pár, térdmelegítő 326 pár, kapca 245 pár, harisnya 6 pár, talpvédő 2 pár, zsebkendő 25 db, szőrme 12 db, egyéb meleg ruha 793 db. Az összes adományokat, melyek a tanfelügyelőséghez érkeztek rendeltetési helyükre juttatta a tanfelügyelő.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás