100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.03.16 09:24    |    Takács Karolina  

XXXIX. évfolyam 11. szám – 1915. március 13.

A munkakerülők nem kapnak hadi segélyt. A hadisegély fizetése ügyében a hadügyminiszter újabb rendeletet bocsátott ki. A rendelet szabályozza a segély feljogosítását és nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a hadisegélyre a népfölkelők és a póttartalékosok hozzátartozói is igényt tarthatnak, amennyiben a családfenntartók már tíz hete bevonultak. Intézkedik abban a tekintetben is, hogy a hadi segélyt élvezők a segélyt nem élvezhetik, ha rájuk bizonyítható a munkakerülés. Azok, akikre gyermekeik gondozása körül mulasztások bizonyíthatók, ugyancsak elveszíthetik a segélyt, illetőleg ebben az esetben a gyámügyi hatóság veszi át a gyermekekről való gondoskodást.

Álom és valóság. Ilyen címmel tartott érdekes, magas színvonalú előadást Komárik István S. J. főgimnáziumi tanár március 11-én. Az álomnak a valósághoz való viszonyát tárgyalta háromféle szempontból: úgy mint a költők, a lélektan és a bölcselet felfogja. A költők közül Calderon (Az élet álom), Grillparzer (Az álom élet) és Madách (Az ember tragédiája) munkáival foglalkozott. A pszichológusok szerint az álom nem más, mint valamelyes hallucináció, a képzetnek és érzetnek összezavarása, s miből szertelenségek támadnak. Az álom egyben kifejezője, reflexe az érzeteknek, melyre a valóság ad alapot avagy megfordítva – az előadó szerint. A hallgatók lelkesen ünnepelték a jeles előadót, aki egyéb munkái mellett csak a minap rendezte szín alá Calderon egy nagy drámáját, s tartott érdekes filozófiai vitagyűlést tanítványaival. Fáradhatatlan munkásságáért a kör köszönetét az elnök, Kleiner Lajos c. püspök tolmácsolta, aki egyben jelezte, hogy a háborús idők szerencsés lezajlása után tartja a kör legközelebbi ülését.

Háborús délután Kalocsán

A Kalocsai Vöröskereszt Egylet a sebesült és háborúban megvakult katonák javára f. hó 14-én (vasárnap) délután 5 órakor a kaszinó nyári helyiségében március 15-ének emlékére a tanítóképző intézet önképzőkörének közreműködésével jótékony célú háborús délutánt rendez az alábbi műsorral: Magyar Nyitány Sztára Sándortól, melyet a tanítóképző intézet zenekara ad elő. Ünnepi beszéd, melyet Horváth Győző püspök mond. Talpra magyar Sztára Sándortól, melyet a tanítóképző intézet énekkara énekel. Majd Horváth Lala magánszámai következnek. Hangverseny parafrázis, majd szavalat következett.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás