100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.01.16 09:59    |    Takács Karolina  

100eve_irta_436
XXXIX. évfolyam, 2. szám. 1915. január 9.

Malomtűz Szentfülöpön

Vasárnap hajnalban kigyulladt a szentfülöpi hengermalom. A tűz a nagy malmot teljesen elhamvasztotta, csupán a gépházat sikerült megmenteni és a lisztkészlet egy részét. A magtárban levő 2000 métermázsa búza és 350 métermázsa liszt, továbbá sok egyéb őrlemény elégett. A kár egy része biztosítás révén megtérül. A tűz keletkezésének okát megállapítandó, széleskörű nyomozás indult meg.

A növendékpapok színielőadása

Január 3-án a kisszeminárium növendékei igen sikerült színielőadást rendeztek a főgimnázium dísztermében. Lemoyne Cassian Seianus című 5 felvonásos történelmi drámáját adták elő a klasszikus idők szellemének kellő értékelésével és nagyon jó készültséggel. Igen nehéz volt Seianusnak szerepe, melyet Zámbó Béla, a főszereplő játszott. Feladatának szépen megfelelt. Rokonszenves, hálás szerep jutott Schopper Antalnak, Serenus szíriai proconsul személyesítőjének; ő is, fiai is mindvégig lekötötték fokozott figyelmünket. A kisebb szerepeknél is jó összjátékot láthatunk. A vendégek között Várady L. Árpád érsek is látható örömmel és megelégedéssel élvezte végig kispapjaink e sikerét.

Tombola ünnepély a katonák javára

A sebesültek iránt érzett részvét s a hazafias áldozatkészség arra késztette a főgimnázium, a Stefáneum növendékeit, hogy a sebesülteknek ajándékokat adjanak. A begyűlt összegből (közel 2000 korona) praktikus és értékes ajándéktárgyakat szereztek be. Ezeket szép ünnepség keretében még december 20-án akarták szétosztani, de zárlat miatt csak január 5-én tehették meg. Az ünnepély műsorából különösen kiemelkedtek alkalmi beszédek, a kicsinyek csángó népdalai, zenei koncepciók. Boldogok voltak a sebesült katonák, kik e szép ajándékhoz és műsorhoz jutottak. A szeretet e szép ünnepe igazán felejthetetlen marad.

 

XXXIX. évfolyam, 3. szám. 1915. január 16.

Állatkórház Kiskőrösön

Hivatalos értesítés érkezett a napokban a kiskőrösi elöljárósághoz, mely szerint Kiskőrösön egy állatkórház felállítását tervezik, s abban 450 ló nyerne elhelyezést. A kórházat 2 tiszt igazgatja s az ápoló legénység száma 150 lesz.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás