100 éve írta a Kalocsai Neplap

2015.02.16 10:13    |    Takács Karolina  

XXXIX. évfolyam 7. szám, 1915. február 13.

Katonaszabadító. Géderlakon egy középkorban levő férfi, sorra járta a házakat és nagy bőbeszédűséggel arra vállalkozott, hogy a hadbavonultakat haza reklamálja. Többen beugrottak neki. Az ismeretlen mindenütt téntát tollat kért s nagy szarkaláb betűkkel kérvény írt a honvédelmi miniszterhez, melyben a hadfi hazabocsátását kéri. Magától értetődik, mindezt pénzért tette. Horváth Ferenc géderlaki gazda a minap kocsiján be is hozta Kalocsára a jószívű embert. Az ő bejelentése alapján széles körű nyomozás indult meg, melyben polgárőreink is részt vettek. Így tehát a jómadár csakhamar hurokra is került. Pécsi János polgárőr fogta el Otta Vencel ujvárosi korcsmájában és kísérte be a rendőrséghez. Kiderült, hogy a tettest Balázs Dezső Jánosnak hívják, 53 éves, dunaföldvári illetőségű tönkrement bognár. A nyomozás folyik – óva intjük olvasóinkat, tartózkodjék az ilyen közbenjáróktól és katonaszabadítóktól.

Bolygók állása februárban. A helybeli Haynald obszervatórium jelentése szerint a Merkur a hónap első felében még jól észlelhető, a legjobban azonban ötödike körül. Több mint egy órával későbben nyugszik le, mint a nap, amely 21-ikén alsó együttállásba jut. A Vénus még mindig tündöklő reggeli csillag. Már 4 óra körül kel és 9 óra tájban átmegy a délkörön, tőlünk tehát távozik. A Mars még mindig közel áll a naphoz, bár alig észlelhető. Február hó 12-kén a Hold fölött kereshető. A Saturnus e hónapban az Ikrek és az Aldebrán között tartózkodik, egész éjjel látható és csak reggel hat óra felé nyugszik le. A Jupiter este még látható nyugatfelé, de a Nap nyugta után egy órával lenyugszik. Február 24-ikén együttállásba kerül a Nappal és nem látható.

Katonák kegyelete. Avtováczról (Herczegovina) jön hozzánk a levél, mely értesít, hogy a múlt évi december 24-én hősi halált halt Berger Antal részére néhány buzgó bajtársának lelkes felhívására az ott állomásozó csapatok 30, népfelkelő és gyalogezred 9, 10 és 11. százada 230 koronát gyűjtött össze és küldött el a kalocsai községi bíró címére, hogy az elhunyt özvegyének kézbesítse. Az elhalt bajtárs temetésén Kolozsvári Kiss Ferenc főhadnagy, a 9. század parancsnoka mondott lelkes buzdító beszédet.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás