100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.02.23 11:09    |    Takács Karolina  

XXXIX. évfolyam 8. szám – 1915. február 20.

Elüljáróválasztás Kalocsán: Február 23-án délelőtt lesz a tisztújító szék Kalocsán, mely alkalommal a kalocsai községi elüljáróság választása első tagjait fogja a közönség megválasztani. Délelőtt 9 órakor a járási főszolgabíró elnöklete alatt kijelölő gyűlés lesz, majd 10 órakor pedig megkezdődik a választás. Megbízatásuk lejár a következőknek: Farkas Gergely községi bíró, Horváth József helyettes bíró (meghalt), Rudnay Kálmán rendőrbíró (1. esküdt), Bagó János, Király Antal, Nyitrai József, Bálint Károly, Matos István esküdtek, Kopp György pénztáros, Csernyus Gábor közgyám. A bíró állásra a kijelölés joga a főszolgabírót, a többi állásokra a képviselő testületet illeti meg.

Előadások a farsangban: A főgimnázium dísztermében a Stefáneum növendékei Calderon-Komárik: Az állhatatos herceg című 4 felvonásos drámát adták elő. A hatásos darabban minden szereplő nagy ambícióval játszott. Kimagasló szerepeket Schmidtmayer E. (Fernando herceg), Schell Péter báró (Fez királya), Podmaniczky A. báró (Alfonz király), Susich E. (Muley) töltöttek be. Az összjáték, a zeneszámok jók, s a dekoráció igen szép volt. A nagyobb papnevelő intézet növendékei tréfás farsangi estélyt adtak elő, melyen nagyon jót mulatott a közönség.

Hamis bankmérlegek: Az újvidéki törvényszék kereskedelmi vétség miatt megindította az eljárást Gyurisin Mihály és 11 társa, a Csurogi Hitelbank igazgatósági tagjai ellen. Gyurisin Mihály 1908., 1909. és 1910. években hamis mérlegeket készített, a közgyűlésen valótlan előterjesztéseket tett. A 11 igazgatósági tag, a pénzintézet vezetéséhez mit sem értő, tudatlan emberek, Gyuris Mihályban megbízva, mindent aláírtak és így a vizsgálat megindult ellenük.

A segélybizottság ülése: A hadiállapotra való tekintettel kiküldött segélybizottság Kleiner Lajos címzetes püspök elnöklete alatt február 17-én ülést tartott, melyen a lisztkérdés, egyesek engedélyezése s egyéb kisebb ügyek kerülnek szóba. Élénk eszmecsere tárgyát képezte a felettes hatóságoknak azon intézkedése, hogy az iparos katonák családjai 2 korona, sőt ennél több, a földmíves katonák családjai pedig csak 1.60 korona állami segélyt kapnak, s így megesett az, hogy egy-egy iparosnő 2 gyermekével 54, egy-egy polgárasszony 4-5, sőt 6 gyermekével 44.80 korona segélyt kapott. Az elüljáróság nevében Farkas Gergely bíró és Csernyus József főjegyző megígérték, hogy e visszás és sok félreértésnek és zúgolódásnak alapul szolgáló helyzet megváltoztatása céljából illetékes helyen lépéseket tesznek. Mint értesültünk 5-6 polgárasszony az alispánhoz járult panaszával. A kényes kérdés elintézése mindenesetre igen nagy méltányosságot és jóindulatot kíván.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás