100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.02.27 09:30    |    Takács Karolina  

XXXIX. évfolyam 9. szám – 1915. február 27.

Elesett hőseink nevei a templomok falán: Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök a háborúban elesett hősök emlékének megörökítése végett a következő felhívást intézte egyházmegyéje papságához: igyekezzék minden plébános és lelkipásztor pontosan nyilvántartani a háborúban elesett híveinek számát. A békekötés után pedig kerüljön minden parokiális templom belső falára a hívők által jól észrevehető helyre egy fa vagy márványtábla, mely az illető plébániának az 1914. évi háborúban elesett híveinek nevét örökítse meg. Így a templomba jövő utódokat mindig emlékezteti ez a tábla, hogy imáikba foglalják azokat, akik a nagy világháborúban a hazáért elvérzettek.

Ellenszegült a rekvirálásnak: K.L. budapesti személy ellenszegült a hatósági személyeknek, mikor a gabonakészletet rekviráltak. Az atyafi elvette oktalan cselekedetének példás büntetését, 200 korona pénzbírságra és 10 napi elzárásra ítéltetett. Okuljon belőle mindenki, akinek nincs magától elég belátása ahhoz, hogy a kivételes intézkedéseknek engedelmeskedni tartoznak.

Megdézsmált éléskamra: Baranyai János cipész éléskamráját, melynek ablaka a Korona-utcára nyílik, éjjel látogatók megdézsmálták. Az ablak ugyanis vasráccsal és dróthálóval van ellátva. A tettes, kinek a nyomát ez idő szerint még csak bottal ütik, a drót-hálót körül ollóval vagdalta el, s azután a vasrácson benyúlt és egy süveg cukrot darabokra törve kihúzkodott. A többi élelmiszerekhez, sonkához stb. nem ért el a keze s így Baranyai örömére azokban nem tehetett kárt.

A hadikenyér készítésről: A gazdasszonyok legnagyobb gondja, hogy miképpen lehet a fele-tengerilisztes sütőlisztből jó kenyeret sütni. A kukorica- és búzalisztből készült kenyér nagyon egészséges, jóízű és élvezetes kenyér akkor, ha el tudják készíteni. Fontos az, hogy a tésztát nem szabad egészen megkelni hagyni és legfeljebb 5 % burgonyát lehet keverni a liszt közé. A 50% kukorica és 50% búzalisztből készült kenyeret egyébként így kell elkészíteni: a kovász készítéshez valamivel kevesebb élesztőt kell venni, mint a búzakenyérnél és ügyelni kell arra, hogy a víz se hideg, se meleg, se langyos, hanem hűvös legyen. Ha a kovász készen van, nem szabad engedni, hogy az túl keljen, rendes kelés után kell megdagasztani és dagasztás után fél óráig pihenjen a tészta. Ha fél óra eltelt, ki kell szakítani a tésztát, de kiszakítás után nem szabad azt teljesen megkelni hagyni, hanem félig megkelve kell kemencébe tenni. Az árpakenyér nagyon jó, csak az árpának nagy hajtóereje van és ha ebből a keverékből készült tésztát meleg helyen hagyják megkelni, akkor erjedni kezd és nem lesz jóízű. Erre ügyelni kell és vigyázni arra is, hogy a bedagasztott tészta csak rövid ideig álljon.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás