100 éve írta a alocsai Néplap

2016.12.11 18:22   

XXXX. évfolyam 49. szám – 1916. december 2.


A csillagos égbolt december havában. A Haynald obszervatórium jelenti: december havában esténként 6 órakor az Andromeda és a Cassiopéja a zenit körül állnak. A zenittől keletre a Perzeus, alatta a Fiastyúk és a Bika. Észak-keleten a Capella tűnik fel és mélyen az emelkedő Ikrek. A Göncölszekér egészen északon áll igen alacsonyan. Nyugatra a délkörtől a Pegazus négyszöge helyezkedik el, alatta igen mélyen a Halak főcsillaga, a Fomalhaut. A bolygók közül a Merkur decemberben az esti égen tündöklik. A hónap első felében még közel áll a Naphoz, a hónap második felében pedig már jól észlelhető. A Venus a reggeli égen fénylik e hónapban és hajnali öt óra körül kel fel.

Gyászmise a király temetése napján. A kalocsai főszékesegyházban november 30-án elhunyt királyunk temetése napján délelőtt 9 órakor gyászmise volt, amelyet Dr. Valihora Ágoston prelátus kanonok celebrált. A Jézustársasági atyák s a Miasszonyunkról Nevezett Iskolanénék templomában (Szent József – Zárdatemplom) is volt az érseki körrendelet értelmében rekviem.

Lesz -e villanyvilágítás? A községben napokig tartotta magát a hír, hogy a Villanyos Részvénytársaság pár nap múlva kénytelen lesz beszüntetni üzemét, s mi kénytelenek leszünk nélkülözni az annyira megszokott villanyvilágítást. Ha gyertya és petróleum kapható lenne, nem tett volna a kalocsai közönségre oly kellemetlen benyomást az említett hír. Mikor 10 fillérnyi petróleumot is nagyon keservesen kap az ember, bizony nem mindegy, hogy lesz-e villany vagy sem. A képviselő-testület közgyűlése után meginterpellálták a részvénytársaság igazgatóságát. Ők azt a választ adták, hogy a társaság a forgalmi akadályok, a vasúti kocsiknak katonai célokra történő lefoglalása miatt az útnak indított szénkészletét nem kapják meg, s most privát emberektől kénytelenek összevásárolni a szenet. Ez az állapot bizonytalan ideig tarthat. A társaság hajlandónak mutatkozott arra is, hogy esetleg más bányából rendel szenet. Ez természetesen jóval drágább a szerződéssel lekötött szénnél, ami esetleg a villanyvilágítást egységárát tenné drágábbá a magánfogyasztásban. A Társaság mindent elkövet, hogy a közönséget a villanyvilágítás beszüntetésének súlyos kellemetlenségétől megmentse.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás