100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.01.07 21:15   

XXXXI. évfolyam 41. szám – 1917. október 13.

Panaszok a cukorkiosztás körül

Nem egy panasz érkezett már, hogy számtalan család hónapról hónapra cukor nélkül marad. Végig kilincselik az összes cukor kiárusítással megbízott kereskedőket, de mindenütt azt a választ kaptál, hogy a cukor elfogyott. Utána járva a dolognak elmondható, hogy a baj onnan származik, hogy az egész évre szóló cukorjegyek ez év kora tavaszán összeállított összeírás alapján készültek. De vannak olyanok, akik cukorjegyüket meghamisítják, a tinta ironnal írt adatokat kigumizzák, majd tetszés szerinti mennyiséget írnák rá a cédulákra. A cukor utalványozása sem történik pontosan.

Iparosok szabadságolása

A honvédelmi miniszter egy rendelete alapján, mely szerint az összes mögöttes osztálybeli arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlan szakképzett bognárok, pintérek, kádárok és ezek alkalmazottai, továbbá kéményseprők, nyergesek és bádogosok közül azok, kik a jelenlegi beosztásukban nélkülözhetők, november 30-ig azonnal hivatalból felmentendők és a legutóbbi munkahelyükre szabadságolandók.

Mezőgazdák felmentése

A honvédelmi miniszter a hadügyminiszterrel egyetértően az ez évi szeptember 30-ig engedélyezett összes mezőgazdasági felmentéseket október 31-ig, az október 31-ig engedélyezetteket pedig november 30-ig hosszabbította meg. A rendelet kimondja, hogy november 30-án túl mezőgazdasági fölmentést engedélyezni nem lehet és így bevárási engedély sem adható.

Főszolgabíró választás

Pestvármegye székházában folyó hó 8-án töltötték be választás útján a kalocsai járási főszolgabírói állást. Az állásra hárman pályáztak: Madarász Elemér, Koppa Károly, Szabó Dezső. Az utóbbi kettő pályázati kérvényét visszavonta, így Madarász Elemér h. főszolgabírót választották meg a kalocsai járás főszolgabírájának.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás