100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.01.07 22:14   

XXXXI. évfolyam 42. szám – 1917. október 20.


Új cselédkönyvek. A belügyminiszter rendelet útján intézkedett új cselédkönyvek alkalmazásáról, mert a házi személyzet részére kiszolgáltatott cselédkönyvek mai tartalmukkal nem felelnek meg többé a hozzájuk fűzött követelményeknek és az utóbbi időben gyakrabban szolgálnak eszközül visszaéléseknek, sőt súlyos baleset alá eső bűncselekmények elkövetésére. A jövőben a cselédkönyvekbe a tulajdonos arcképét, személyleírását kell beletenni.

Csak egy virágszálat a tüdőbetegek hősöknek. A közeledő halottak napján egy lelkesen működő társadalmi szervezetünk – a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület – belügyminiszteri engedély alapján országos gyűjtést szervez. Egy gyűjtés során az egyesület kéri, hogy a temetőbe zarándoklók egy szál virággal kevesebbet fonjanak a temetői koszorúkba, s e virágszálat juttassák a szegénysorsú tüdőbetegek javára.

Kitüntetés. Szekendy László kalocsai földinket a háborúban tanúsított kiváló szolgálatainak elismeréséül a vaskereszttel a vitézségi érem szalagján tüntették ki. Schwerer Tibor egészségügyi zászlóst az ellenség előtt tanúsított hősies magatartásáért pedig az arany érdemkereszttel a vitézségi érem szalagján tüntették ki.

Főszolgabíró beiktatása. Folyó hónap 18-án volt Madarász Elemérnek, a vármegye plenuma által lelkes közfelkiáltással megválasztott új kalocsai főszolgabírónak installálása. Az ünnepség háborús szomorú hangulathoz mérten egyszerű, rövid, komoly hangon folyt le.

Sajtóvasárnapi gyűjtés. Kalocsán 545 koronát eredményezett a gyűjtés. E tekintélyes összeghez egy rész templomi gyűjtés révén, nagyobbik fele pedig a buzgó Sajtóhölgy bizottsági tagok házról házra történő gyűjtése révén jutott a Sajtóegyesület.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás